Hírek Kiemelt hírek Makó

Farkas Éva Erzsébet: széles és erős szövetséget építettünk Makó fejlesztéséért

Makó dinamikus fejlődésének titka az együttműködés kultúrájának kialakítása, a közösség összefogásának megteremtése volt a polgármester szerint. Farkas Éva Erzsébet 2030-ig tartó jövőképet vázolt fel a városnak, melynek pillérei a turisztika és a gazdaságélénkítés, illetve a népességmegtartás: a fiatalok és a családok kiemelt támogatása. Interjú!

2014-ben több milliárd forintos adóssággal vette át a kasszát, mára viszont Makó a Dél-Alföld legdinamikusabban fejlődő városává nőtte ki magát. Mi a titka az elmúlt öt esztendő páratlan sikertörténetének?

Makó sikerének legalapvetőbb feltétele az együttműködés kultúrájának kialakítása volt. Hitem szerint egy közösség vezetése csak akkor lehet eredményes, ha megtaláljuk azokat a szövetségeseket, akikkel együtt értéket tudunk teremteni. Öt esztendővel ezelőtt ez óriási kihívást jelentett, és komoly energiákat emésztett föl, mert az előző városvezetés nem feltétlenül az összefogásra törekedett: rendkívül nagy volt a széthúzás a városban, a helyi közösségek, szervezetek között.

Minden makóinak köszönöm, hogy megértették, megértettük: a város csak akkor fejlődhet, ha összekapaszkodunk, ha egyesítjük erőinket, értékeinket és érdekeinket.

Minden itt élő és becsületesen dolgozó makóinak komoly szerepe és érdeme van a dinamikus fejlődésben, ezért hálával tartozom nekik.

Ha már összefogás és szövetségkeresés: hogyan csatornázták be a makóiak ötleteit abba a munkába, amelynek révén fejlődő pályára állították a várost?

A 2014-es programunkat a makói lakosok véleménye, észrevételei, problémái alapján állítottuk össze, maximálisan figyelembe véve, mit remélnek a következő tíz-húsz-harminc évben, milyen környezetben szeretnék, hogy felnőjenek a gyermekeik. Ennek megfelelően célul tűztük ki, hogy felélénkítjük a város gazdaságát, és erősítjük népességmegtartó képességét.

A makói modellnek – hiszen talán nem túlzó így nevezni – a gazdaságfejlesztés lett tehát a legfontosabb pillére. Miért?

2014-ben térségünkben és a városban is a megélhetés számított a legalapvetőbb problémának. A térségben országosan is magasnak számító, 20 százalék körüli volt a munkanélküliség, melynek rátája Makón is meghaladta a 10 százalékot. Azonnal cselekedni kellett.

A magyar kormány támogatásának és Lázár János országgyűlési képviselő hathatós segítségének köszönhetően a gazdaságélénkítésen keresztül elértük, hogy a térségben 4, Makón pedig 3 százalék alá csökkent a munkanélküliség. Az elért eredményeink közül talán erre vagyok a legbüszkébb.

És hogy mi volt a titok? Optimális vállalkozói környezetet teremtettünk az ipari parki fejlesztésekkel, a kis- és középvállalkozások kiemelt finanszírozásával, valamint a magyar kormány többmilliárdos kapacitásbővítési támogatásával, ez pedig új munkahelyek sokaságát generálta.

Az elmúlt öt év beruházásai, fejlesztései közül melyik áll a legközelebb a szívéhez?

2014 októberében a makóiak kérései, javaslatai alapján, illetve városunk adottságait felmérve 19 milliárdos programcsomagot mutattunk be Orbán Viktor miniszterelnöknek, Lázár János országgyűlési képviselővel közösen ehhez kértünk a támogatást. A magyar kormány azóta térségi szinten ennek a többszörösét biztosította! Elég, ha csak arra utalok, hogy az M43-as autópálya a határig történő megépítésével több mint 46 milliárd forintos beruházással gazdagodtunk 2015-ben. Makó számára legalább ilyen fontos, hogy Lázár János és a kormány a Makovecz Imréhez kötődő építészeti örökségünket is felkarolta, mely nemcsak csodás kincsünk, de fontos kitörési pontunk is egyúttal. Tavaly újult meg a Hagymaház, idén májusban pedig Áder János köztársasági elnök jelenlétében avattuk fel a tizenharmadik Makovecz-építményünket, az új városi könyvtárat. A kérdésére válaszolva: nem szeretnék választani a jelentősebbnél jelentősebb fejlesztések közül. Annál inkább örülök viszont, hogy bátran állíthatom: a közösség javára éltünk a makóiaktól öt éve kapott hatalmas ajándékkal, a megelőlegezett bizalommal.

Széles és erős szövetséget építettünk a város fejlesztése érdekében. Ennek a szövetségnek az oszlopai a magyar kormány, Lázár János és maga a makói képviselő-testület.

A már elkészült, illetve folyamatban lévő beruházásaink mellett összetartó, egységes és békés közösséget építettünk, amit hatalmas érdemnek tartok. Közösen lehetünk büszkék arra, hogy a botrányok és a látszatpolitizálás helyett az értékek teremtését és képviseletét tudtuk a zászlónkra tűzni az elmúlt öt évben, és terveink szerint ezen az úton, ezen értékek mentén haladunk majd tovább is.

Említette, hogy kiemelt feladatnak tartják a népességcsökkenés megállítását. Hogy érzi, sikerült elérniük és megszólítaniuk a családokat, a fiatalokat?

Fontosnak tartom, hogy együtt lépjünk előre, vagyis

Makó minden egyes városrészére, minden társadalmi rétegére és korosztályára odafigyelünk. Ezzel együtt természetesen kiemelt figyelmet szentelünk a fiataloknak és a családoknak, hiszen ők jelentik a város jövőjét.

Komplex családvédelmi támogatási rendszerünk mintegy húszféle támogatási formára terjed ki az ingyenes házasságkötéstől a közművesített ingyentelkek biztosításáig. A makói fiatalok véleményét kikérve önálló ifjúsági koncepciót állítottunk fel. Tisztában vagyok vele, sok még a teendőnk ezen a téren, de az előző öt évben máris rengeteget tettünk, és szép eredményeket értünk el a különféle közösségi programok, oktatási, kulturális, szabadidős és sportszervezetek, intézmények támogatásával. A következő időszakban is minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük majd a fiatalokat, a nálunk letelepedni kívánó ifjú párokat, családokat.

Számtalan fórumon elhangzott, Makó számára a turizmus kínál igazi esélyt, a település nem is oly sokára még Gyulát is utolérheti. Ön hogy érzi: mekkora tartalék van a turizmus fejlesztésében?

Bátran és büszkén mondhatom: városunk egyfajta újjászületését éli, ami a Makovecz-örökség ereje mellett „az új hagymának”, vagyis a Hagymatikumnak köszönhető. A 2012-ben megnyitott gyógyfürdő az organikus építészet gyöngyszemeként, illetve páratlan szolgáltatásai révén óriási tömegeket vonz Makóra, szerte az országból, illetve Romániából, Szerbiából, de már Németországból is.

Ez az új irány, vagyis a turizmus, az idegenforgalom gazdasági és társadalmi szempontból is hosszú évtizedekre meghatározhatja városunk jövőjét.

Ezt bizonyítják a számok is: a Hagymatikum gyógyfürdő megnyitása óta – a kormányzat hathatós támogatásával – 15-ről 77-re emelkedett a makói szálláshelyek száma, és a korábbi 9500 helyett immár több mint 54 ezer vendégéjszakával büszkélkedhetünk. És igen, merünk nagyot álmodni: Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója azzal bíztat, néhány év múlva már 200 ezer fölé emelkedhet ez a szám.

Hogyan lehet ezt elérni, mi a további bővülés útja?

A kormánytól 9,5 milliárd forintot kaptunk a Hagymatikum további fejlesztésére, vagyis

a következő időszak beruházásai, a turisztikai szolgáltatásaink további szélesítése révén joggal tűzhetjük ki célul, hogy tizenkét hónapos, teljes látogatottságot biztosítsunk a fürdőnek. Úgy gondolom, mindezek tükrében korántsem hiú ábránd az évi 200 ezer vendégéjszaka.

Nem utolsó szempont persze az sem, hogy csak a Hagymatikum gyógyfürdő bővítése 50-60 új munkahelyet teremt a városban. Emellett a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával egy új, 90 szobás négycsillag + superior szálloda is épül majd a városban, ami szintén új munkalehetőségekkel és szolgáltatásokkal gazdagítja városunkat. Az önkormányzat persze erejéhez mérten igyekszik támogatni a meglévő szállásadókat is. Büszke vagyok rá, hogy egyetlen adónemet tekintve sem emeltünk adót, mégis folyamatosan nőttek a bevételeink: az idegenforgalmi adóbevételeinkből a következő években minél többet szeretnénk visszaforgatni a makói vállalkozóknak, hogy bővíthessék kapacitásukat, szolgáltatásaikat, lehetőségeiket.

Makó városvezetése nemcsak rövid távra tervez, hanem valóban tudatosan építi a közösség jövőjét. Nemrégiben juttatták el a helyiek postaládáiba a település 2030-ig szóló fejlesztési stratégiáját. Melyek ennek a legfőbb elemei?

A 2015-ben életre hívott gazdaságfejlesztési programunk jegyében továbbra is a turisztika és a gazdaságélénkítés állnak az első helyen. E téren – mint már említettem – húzóhatása lesz a Hagymatikum gyógyfürdő további, 9,5 milliárdos bővítésének, mely új lendületet ad majd a városnak. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzési eljárása van folyamatban, de azt is örömmel jelenthetem, hogy elkészült az új helyszínen megvalósuló uszodakomplexum koncepcióprogramja. Ennek legfontosabb részei – a makóiak igényei és kérései alapján – a 25×33 méteres versenymedence és a sportszálló megvalósítása. Mindezekhez csatlakozik majd az új, négycsillag + superior, 90 szobás szálloda felépítése is a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával.

A turisztikai nagyberuházásokat és a szálláshelyek bővítését természetesen az idegenforgalmi szolgáltatások, attrakciók bővítésének is kísérnie kell, hogy több napra Makón tudjuk tartani az ide látogató vendégeket.

Ennek érdekében egyebek mellett Makovecz-látogatóközpont kialakítását tervezzük, de Makó további nagyjainak, így József Attilának, Páger Antalnak vagy Galamb Józsefnek és az ő híres Ford T-modelljének is központi szerepet juttatunk majd. Ehhez országos és helyi pályázatokat szeretnénk igénybe venni, de számítunk a gazdasági szereplők nélkülözhetetlen közreműködésére is.

Valóban vonzó víziót és ígéretes jövőképet vázolt fel, de hogyan kívánják elérni, hogy a város jövőjét jelentő fiatalok, családok életkörülményei folyamatosan javuljanak, hogy ők évről évre jobban és otthonosabban érezzék magukat Makón?

Hiszem és vallom: a család a nemzet fájának gyökere, ezért nélkülözhetetlen, hogy tápláljuk. Elkötelezettek vagyunk a makói fiatalok, fiatal párok és családok élethelyzetének javítása mellett, a következő években, a 2030-ig tartó időszakban minden követ megmozgatunk majd ennek érdekében. Tovább folytatjuk a fecskeház-programot és a közművesített ingyentelkek biztosítását, korszerűsítjük az oktatási-nevelési intézményeinket. A családok védelmét szolgálják majd az egészséges életmód népszerűsítését célzó új kezdeményezéseink, mindemellett és elsősorban pedig bővítjük és szélesítjük a családokat érintő támogatási rendszerünket. Ugyancsak a makóiak életkörülményeinek javítását segíti majd a zöld város programunk, a zöld felületek növelése, az egyre markánsabb fásítás, az illegális hulladéklerakás elleni határozott és fokozott fellépés, a megújuló energiák terjedésének támogatása, valamint a csapadékvíz-elvezető hálózat városi szintű korszerűsítése.

Élhető, fejlődő, szerethető Makót álmodtunk meg, ahol mindenki otthon érzi magát, és egy gyarapodó közösség büszke és boldog tagja lehet. Ehhez kérjük a további támogatásukat október 13-án!