Makó Színes

Összefogással a közös jövőért

A SZIGNUM az idén csatlakozott a Világ Legnagyobb Tanórája projekthez. Az oktatási kezdeményezés célja, hogy a diákok megismerhessék a fenntartható fejlődés globális céljait.  A makói kéttannyelvű iskola az öko-gondolkodást kiemelt területként kezeli.

Az ENSZ 2015-ben dolgozta ki azt a kampányát, amely tanítási órák keretében irányítja a gyerekek figyelmét a társadalom legfontosabb problémáira. Magyarország is csatlakozott a szeptember 30. és október 4. között zajló kezdeményezéshez, amely a SZIGNUM –ban első alkalommal került megrendezésre. – Minden esztendőben van egy fő téma, amely köré lehet tananyagot szervezni; ez most a biodiverzitás, a biológiai sokszínűség. Mivel mi most először veszünk részt a programban, ezért az alapokat, a globális célok megismertetését állítjuk a nap középpontjába – tájékoztatott Kerekesné Dócs Nikoletta Györgyi. A helyi eseményt koordináló pedagógus elmondta, hét kolléga tíz osztályban vállalta a SZIGNUM-ban, hogy a választott területet feldolgozza. A következő esztendőkben pedig egy-egy tárgykör elmélyítése zajlik majd. – Ezekhez nagyon jó útmutatók, részletes óratervek és bemutató videók is találhatók, intézményi profilunkhoz illően magyar és angol nyelven is. A cél, hogy a tanulók felismerjék a képi és szöveges információkon keresztül a problémákat, megoldásokat fogalmazzanak meg és tudatosítsák magukban azt, hogy ezek közül a saját környezetükben, a maguk szintjén mit valósíthatnak meg – foglalta össze.

A makói Szent István Egyházi Általános Iskola negyedikes és felső tagozatos diákjai magyar, földrajz, hittan, biológia és kémia órákon kapcsolódott be a projektbe. – A közösségünk évek óta dolgozik egy erős, több pilléren álló, nevelési értékekben gazdag intézményi struktúra kidolgozásán. Ennek egyik alkotóeleme a természet és a teremtésvédelmet hangsúlyozva, a szemléletformáló proaktív nevelés – emelte ki Majorosné Rácz Krisztina igazgató, a Világ Legnagyobb Tanórája projekthez kapcsolódva.

navigate_before
navigate_next

A megfogalmazott 17 Globális Cél: a szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, az egészség és jólét, a minőségi oktatás, a nemek közötti egyenlőség, a tiszta víz és az alapvető köztisztaság, a megfizethető és tiszta energia, a tisztességes munka és a gazdasági növekedés, az ipar, innováció és infrastruktúra, az egyenlőtlenségek csökkentése, a fenntartható városok és közösségek, a felelős fogyasztás és termelés, a fellépés az éghajlatváltozás ellen, az óceánok és tengerek védelme, a szárazföldi ökoszisztémák védelme, a béke, igazság és erős intézmények, valamint a partnerség a célok eléréséért.