Hírek Térség

Testületi ülés Nagylakon

Hétfőn délelőtt 10-kor kezdődik a nagylaki képviselő-testület szeptemberi soros ülése a községházán.

A két ülés közti legfontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót követően tájékoztató hangzik el az egészségügyi ellátás, illetve a védőnői ellátás helyzetéről. A testület várhatóan kinyilvánítja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020-as fordulójához való csatlakozási szándékát.
A képviselők elbírálják a Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található egyetlen  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázatot és újbóli pályázat kiírásáról döntenek.
Foglalkoznak a közbeszerzési szabályzattal és a Nyugdíjas Egyesület pályázatával, valamint megalkotják a szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló rendeletüket. Döntenek feladat-ellátási szerződés kötéséről a területi vegyes fogászati alapellátás feladataira.
Zárt ülésen bírálják el a Nagylak 402./A/7. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található 1 db önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázatot, illetve felülvizsgálják a lakásbérleti szerződést.