Hírek Térség Top

Változott a magyarcsanádi szociális bérlakások díja

Zökkenőmentesen zajlott a ciklus mai utolsó magyarcsanádi képviselő-testületi ülése. A testület – többek közt – a szociális bérlakások, valamint a szolgálati és egyéb célú ingatlanok bérleti díját is meghatározta.

A testület elfogadta Farkas János polgármester, a két ülés között történt fontosabb eseményekről tájékoztatóját, illetve dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztatóját. A háziorvos elmondta, sok a rendelőben az adminisztráció, a betegellátásra kevesebb idő jut, és ez fordítva lenne jó. Kérte a betegeket, hogy a betegforgalom csökkentése érdekében az állandó gyógyszereiket telefonon írathassák fel, most már ugyanis nem kell papíros receptet vinni a patikába, ha ki akarják váltani a gyógyszereiket.

Popa György képviselő elismeréssel adózott a háziorvosi munka előtt. A képviselők egyetértettek vele.

A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató szóbeli kiegészítéseként Németh Éva védőnő elmondta: az előző évtizedhez képest nem történt tavaly nagy változás, ugyanazok a dolgok fordulnak elő. Jó, hogy használni tudják a terhességi teszteket. Háromszor is előfordult, hogy náluk derült ki az anya és lánya látogatásakor, hogy az utóbbi terhes. Küzdenek a fejtetvek ellen, főleg az őszi időszakban, ugyanannál az egy-két családnál. Elmondta: a tisztiorvosi szolgálat is csak szóbeli tájékoztatást adhat a szülőknek. Az is probléma, hogy rosszul látnak a szülők, mert nincs szemüvegük, így nem is látják meg a fejtetveket. A Romániából áttelepedett gyerekeknél nehéz beszerezni a védőoltásokat bizonyító ottani dokumentumokat. Nagy az igény a méhnyakrák elleni védőoltásra. A nem kötelező védőoltásokat azonban anyagi okok miatt nem kérik a szülők. Az idén már nem várható újabb kisbaba születése. Bár sok a születés szám, három csecsemő is elköltözött szüleivel együtt más településre. Hozzátette: rendszeresek ez egészségszűrések a faluban.

A testület döntött arról, hogy csatlakozik a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez. Előleget igényel egy LEADER pályázaton nyert külterületi edzőtér létesítésére, mely a jelenlegi játszótér mellett lesz majd, s 201 ezer forint önerőt biztosít hozzá az önkormányzat.

Hatályon kívül helyezték az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérének megállapításáról szóló, többször módosított rendeletet és és újat alkottak. E szerint a szociális célú bérlemények térítési díja négyzetméterenként és havonta 350 forint, míg a szolgálati és egyéb célú ingatlanok 420 forint/négyzetméter/hó.

A testület hatályon kívül helyezte a községi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2012-es rendelet és újat alkotott. Döntöttek arról is, hogy 200 milliós pályázatot adnak be a belterületi csapadékvíz-elvezetés javítására.