Hírek Makó

14 útszakasz és 11 utca csapadékvíz elvezetése is megújult Honvédban

A Honvéd program részeként megvalósuló vonalas infrastruktúra fejlesztés eredményeképp 14 útszakasz újult meg a városrészben, emellett pedig 11 utcában a csapadékvíz elvezetés is megújult. A fejlesztés átadását követően a Tulipán Gyógyszertár előtt zajló kísérőprogramokat is megtekintette Farkas Éva Erzsébet polgármester és Sánta Sándor önkormányzati képviselő.

Mint Farkas Éva Erzsébet kiemelte: nagyon fontos beruházás részbefejezéséhez érkeztek; egy stratégiailag fontos beruházást indítottak el 2015-ben, akkor még esettanulmány készítésével Honvéd városrészben, ezt követően 2016-ban nyújtotta meg Makó Város Önkormányzata területi-operatív program keretén belül a Honvéd városrész teljes rehabilitációjára vonatkozó igényét, amelynek köszönhetően infrastrukturális fejlesztésre bruttó 730 millió forintos támogatást nyert Makó Város Önkormányzata, az egyéb életminőséget javító városrészi programokra vonatkozóan pedig bruttó 219 millió forintot kapott támogatásként az önkormányzat.

– Egy stratégiailag fontos beruházás indulhatott el ennek köszönhetően, hiszen Makó városának az egyik legszegényebb városrészében vagyunk, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű család élt, ezért fontosnak tartottuk, hogy mind az életminőség javításában, mind pedig különböző programok indításával, egészségfejlesztési, a tanulók fejlesztését célzó, családsegítő- és támogató programokkal segítsük a városrészben élő, nehéz sorsú embereket – hangsúlyozta a polgármester.

Továbbá közölte: az infrastrukturális fejlesztés is ebben a városrészben volt a legkedvezőtlenebb, erre vonatkozóan három programot indítottak el, amelynek támogatói okiratát még 2017 novemberében írták alá. Egyrészt vonalas infrastruktúra fejlesztését indították el, másrészt az önkormányzati bérlakásoknak a teljes körű felújítását, harmadrészt pedig egy olyan közösségi térnek a kialakítását, mely elsősorban az itt élő közösséget szolgálja a szabadidő-eltöltésben, sportolási lehetőségben, és a családok együttlétét segítő infrastrukturális fejlesztéseket tekintve.

– 14 útszakasznak a megújítására került sor, mintegy 3340 folyóméter hosszan, e mellett 11 utcában pedig a csapadékvíz elvezetésnek a megújítása is megtörtént, mintegy 3850 folyóméter hosszan. A kivitelező szerződés szerinti teljesítését szeptember 10-én műszaki átadással zárta és igazolta. A kivitelezés folyamatában derült fény arra is, hogy az ivóvízvezeték-rendszer sajnos azokon az útszakaszokon, ahol felújítás történt, nem megfelelő állapotban van, itt nyilván az üzemeltetővel, az Alföldvíz Zrt.-vel és a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetve végül 2450 folyóméternyi ivóvízvezeték is megújult, mintegy 67 millió forintos támogatási keretből – közölte Farkas Éva Erzsébet.

Továbbá kiemelte, a városrészben kiemelten fontosnak tartják azt is, hogy egy közösségi tér is kialakuljon, erre vonatkozóan a késő ősz folyamán szeretnék a közbeszerzési eljárásokat elindítani, egy közösségi háznak, egy 15. szociális bérlakásnak az építésére vonatkozóan, valamint két játszótérnek, parkolók kialakításának, illetve kamerarendszernek a kialakítására a közösségi tér környékén.

A Kaláka program kapcsán a polgármester elmondta: 81 ingatlanon tudtak karbantartási és javítási munkálatokat elvégezni, az elsődleges szempont pedig az volt, hogy a városrészben élők közösségi tevékenységét segítsék ezzel, illetve mozdítsák elő. A 81 magántulajdonban lévő épületet végzett karbantartáson felül további 96 igény is érkezett az önkormányzathoz, amelyet felülvizsgálva kérték az irányító hatóságot, hogy erre átcsoportosítási lehetőséget adjon a kivitelezési keretösszegre vonatkozóan a beruházásból, ezt megkapták, így folytatni szeretnék majd a Kaláka programot.

Farkas Éva Erzsébet köszönetét fejezte ki a kivitelező cégnek, hiszen egy nagyon nehéz, de precíz munkát végeztek, illetve köszönetét fejezte ki a városrész képviselője felé, aki élharcosa volt, hogy Honvéd városrész megújulhasson, továbbá a többségi képviselő-testületnek és Lázár János országgyűlési képviselőnek is.

Sánta Sándor szólt a lakosság visszajelzéséről, továbbá hangsúlyozta: Farkas Éva Erzsébet személyében egy csodálatos polgármestert és embert ismert meg. Az önkormányzati képviselő rámutatott a felzárkóztatás fontosságára, továbbá elismerte a projekt “soft” részeinek hasznosságát, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által alapított Kft. szerepét, amely az itt élőket foglalkoztatja.

A kivitelező Délút Kft. műszaki igazgatója felidézte: 2019 február 28-án kaptak megbízást az önkormányzattól Honvéd városrész 14 utcájának az útépítési, illetve csapadékvíz elvezetési munkálatainak a kivitelezésére. A munkákat márciusban megkezdték, és most szeptember végével záródnak a munkálatok.

– Ezek betonelemekkel  burkolt árkok, amelyek biztosítják a könnyebb vízelvezetést és a rendszeres karbantartást is megkönnyítik majd. A kivitelezés során a vízvezeték-rekonstrukció is 11 utcába megtörtént, ez nem volt eredetileg betervezve, de az útalap építése során a régi vízvezetékek olyan rossz állapotba bukkantak elő, hogy ezeknek a cseréje mellett döntött az önkormányzat, illetve az üzemeltető, ezzel biztosabbá válik az útnak a folyamatos, hosszú távú működése, használhatósága – közölte Tószegi Tamás.

A bejárást követően Farkas Éva Erzsébet polgármester és Sánta Sándor önkormányzati képviselő megtekintette Tulipán Gyógyszertár előtt zajló kísérőprogramokat.