Hírek Térség

Ötvenmilliót különítettek el felújításokra Óföldeákon

Módosította képviselő-testület a község idei költségvetését, a helyi iparűzési adóbevétel harmada folyt be az első félévben. Erről is szó volt a szeptemberi ülésen.

Tartózkodás nélkül, egyhangúlag fogadta el az óföldeáki képviselő-testület szeptemberi ülésén Simonné Sinkó Erika polgármester a júliusi testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről szóló beszámolóját, melyben szerepelt, hogy augusztus 16-án köszöntötték a helyi idősek otthona 95. születésnapját ünneplő lakóját és babalátogatóban is voltak.

A testület 122 millió 186 ezer 457 forintra módosította a község idei költségvetése kiadási és bevételi főösszegét.

A kiadásokból beruházásokra 2 millió 58 ezer forintot, míg a felújításokra 50 millió forintot különítettek el. A kiadások 3 dolgozóval és 15 közfoglalkoztatottal számolnak.

A testület elfogadta a község idei költségvetése első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyből kiderült, a tervezett bevételek 88,01 százalékra, míg az önkormányzat működési támogatása bevétel 55,22 százalékra, a közhatalmú bevételek 35.35 százalékra teljesültek. Ez utóbbiból az iparűzési adóbevétel 32,71 százalékra teljesült.

A kiadások 50,33 százalékot tettek ki.

A testület elfogadta az önkormányzat 2014-2019. közötti gazdasági programjáról szóló beszámolót, mely fő elemei a községháza, a közösségi ház és a helytörténeti emlékház korszerűsítései voltak. A képviselők módosították a község idei költségvetését, elfogadták a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal első félés költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A testület döntése értelmében Óföldeák is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, illetve jóváhagyták az Alföldvíz Zrt. által benyújtott, a helyi ivóvízellátó rendszer felújításával kapcsolatos 2020-2034. közötti tervet.