Hírek Külföld

Nemzeti önállóságra épülő unió szükséges

A közép-európai országoknak elemi érdeke, hogy a nemzeti önállóság és szuverenitás talaján álljanak, illetve összefogjanak, ugyanis érződik a brüsszeli elitek és az EU nagyobb államai részéről olyan szándék, hogy ezeket az országokat másodrendű uniós tagként kezeljék – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Fricz Tamás politológus.

Arra a kérdésre, hogy folytatódik-e a küzdelem a szuverenisták és a föderalisták között az EU-ban az európai parlamenti választások után. Mint kifejtette: a nagyobb államok azért érdekeltek a föderalizmusban, mert ez nagyobb beleszólási lehetőséget biztosít számukra.

– Éppen ezért egyre aktuá­lisabb, hogy a nemzetek önállóságára, a tagállami egyenjogúságra épülő unió maradjon meg és erősödjön – hangsúlyozta.

Lapunk publicistáját azért kérdeztük a téma kapcsán, mert nemrég látott napvilágot az Alapjogokért Központ legújabb, Európai Unióval kapcsolatos elemzése, amely az alapító atyáknak a kontinens jövőjével kapcsolatos vízióit járja körbe. A politológus mint a tanulmány szerzője kifejtette: a föderalista koncepció kizárólagossága a korszellem következménye volt, amelyben a kortársak a háború kitörését a nemzetállamok számlájára írták. Fricz elemzésében két csoportot említ: az úgynevezett kozmopolitákat, világpolgárokat, akiknek eszménye a világtársadalom; ebbe a körbe illeszkedik az Európai Egyesült Államok eszméje is.

A gondolat legfontosabb képviselői például Jean Monet, Altiero Spinelli – és sokan mások. A nyugati államok vezető politikusai, így Adenauer vagy De Gasperi azonban gyakorlati szempontból nézték a kérdést, és némileg ellenálltak az erőszakos föderalizációs terveknek, mondván, az nem megy ilyen gyorsan – de hosszabb távon nem ellenezték.

Volt azonban egy probléma, amely gátolta, hogy létrejöjjön az Európai Egyesült Államok az USA mintájára: az amerikai föderális állam alulról jött létre, közmegegyezés alapján. Az EU viszont felülről szerveződik, politikai koncepciók, ideológiák mentén jött létre, hiányzik a közmegegyezés, a „mi” tudat – vélekedett az elemző. Hozzátette: ez nagyban gátolja, hogy valósággá váljanak az Európai Egyesült Államokról szőtt álmok.