Hírek Térség Top

Kóstolgatták a képviselők a földeáki polgármestert

Szabóné Bánfi Erika és Béni Attila sorban bírálták a község 2014-19-es gazdasági működéséről szóló beszámolót, időnként Varga Zoltán képviselő is beszállt a vitába. Több támogatásról is döntöttek.

Békés hangulatban kezdődött a földeáki képviselő-testület ma esti ülése. A képviselők egyhangúan elfogadták a polgármeste ,a két ülés közti történésekről is szóló beszámolóját, illetve a költségvetési rendelet módosítását és az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót is

A viharfelhők első jele az volt, hogy Béni Attila képviselő szó szerinti jegyzőkönyvezést kért, még azelőtt, hogy napirendre került volna a testület 2014-19-es gazdasági működésérül szóló beszámolóval kapcsolatos tájékoztató, melyet a bizottságok továbbtárgyalásra javasoltak.

Szabóné Bánfi Erika képviselő asszony kérte, húzzák ki a beszámolóból, hogy az iskolaépület, egyesített szociális intézmény és öregek napközi otthona fűtéskorszerűsítése alternatív energiahordozóval történt. Hajnal Gábor polgármester erre azt mondta, hogy napelemek vannak az épületen, a fűtéskorszerűsítés mindegyik épületnél megtörtént, igaz nem alternatív energiahordozóval.

A képviselők azt is kifogásolták, hogy a fentiek a megkapott anyagukban ki van emelve. Hajnal Gábor azt mondta, hogy az övében nincs, s úgy tudta, ezt kapták meg a képviselők. Az ülésen ezért újrafénymásolták az eredeti előterjesztést. Erre vita lett az előterjesztés szövege számítógépes formázásából.

A képviselők kifogásolták, hogy előző nap 11-kor kapták meg az anyagot, papíron. A jegyző és a polgármester közölték, pénteken e-mailen kiment az anyag, a meghívóval együtt.

Rákóczi Edit jegyző fel is sorolta, hogy múlt péntek 14 óra 26 perckor elektronikus levélben mit küldtek ki. Varga Zoltán képviselő erre közölte, a mellékleteket akkor nem kapták meg. A jegyző asszony azt is elmondta, szeptember 9-én is kaptak előterjesztéseket, köztük a most tárgyalt anyagot – e-mailen.

Kiderült, hogy a testület tagjai egy időben csak elektronikus levélben kérték az anyagokat, majd papíron is igényelték. Béni Attila azt mondta, a rövid idő miatt nem volt idejük a papíron megkapott előterjesztés áttanulmányozására.

Varga Zoltán kifogásolta, hogy a sportcsarnok építése is szerepel az anyagban. Erre Hajnal Gábor felolvasta az előterjesztést, melyben olvasható, hogy ez miért csúszik el (például a tervező az iskolaudvar közepére álmodta meg először az építményt, az önkormányzat pedig az udvar Gagarin utcai szélére akarta.) Tóth Imre alpolgármester elmondta, a sportcsarnok állami beruházás, az önkormányzatnak nincs közvetlen ráhatása.

Szabóné Bánfi Erika szerint nincs még falugondnok, mert még nem végezte el az iskolát, pedig nyertek egy buszt a falugondnoki szolgálatnak. Attól tartott, hogy egy esetleges ellenőrzéskor büntetést kapnak.

Az illetékes intézményvezető elmondta: tavaly május óta van tanyagondnok, aki azonban először nem ment el a szükséges oktatásra. Most várják, hogy induljon a következő képzés, mert utóbb mégis elvállalta, hogy részt vegyen rajta.

Szabóné Bánfi Erika és Béni Attila a turisztikai fejlesztésre is rákérdeztek. Kiderült, hogy ez részben még folyamatban van, de például megvalósult az óvodai télikert.

Mi van az erdészház fejlesztésével? A villamoshálózatot minimális összegből felújították, s gázfűtést kapott. És igaz, hogy a szolgáltatóváltáskor kikötötték egy rövid időre belőle a villanyt. A képviselők azt is szeretnék tudni, mit és mennyit termelnek a közmunkaprogramban a 17 hektáron. Béni Atilla szerint nem volt aki felszedje a krumplit, ezért gépet kellett venni. Hajnal Gábor elmondta: krumplivető gépük is van. Hozzátette,azért gépesítettek, mert a közmunkaprogram kifutásával nincs megfelelő számú kézi munkaerő.

Hajnal Gábor megköszönte a kritikákat és az észrevételeket, s kiemelte, hogy a sikerek, az eredmények is közösen, s esetleg a kudarcok is. Azt is mondta, hogy az első perctől kezdve ilyen vehemenciával kellett volna a képviselőknek kérniük, követelniük, azonban nem is emlékezett arra, hogy volt-e, amiben nem egyhangúan döntöttek, és elnézést kért az előterjesztésben véletlenül bennhagyott szövegrészekért. Az előterjesztést a képviselők végül egyhangúan elfogadták. Döntöttek arról, hogy a község csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz. Döntöttek arról is, hogy az orvosi és a gyógyszertári eszközök beszerzésénél, a legolcsóbb ajánlatot fogadják el

A testület a község kisbuszával és 20 ezer forinttal támogatja a Földeáki citerazenekar és Pávakör útiköltségét, hogy részt vehessenek a vajdasági Kispiacon rendezendő népzenei találkozón.

Tájékoztató hangzott el arról, hogy a község 4 millió 313 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Vidékfejlesztési Alaptól, a háziorvosi- és fogorvosi rendelő, a gyógyszertár és a fizioterápiás szolgáltatás eszközbeszerzésére. A testület megszavazta azt is, hogy 70 ezer forinttal támogatták a vásárhelyi ITF Taekwon-do Klub két földeáki fiatal versenyzőjét.