Hírek Térség Top

Nótaénekes és szobrászművész Kiszombor idei díszpolgárai

A kiszombori képviselő-testület zárt ülésen, egyhangúan döntött arról, hogy ketten is díszpolgári címet vehetnek át a szeptemberi Kiszombori Közösségi Napokon.

Bokor János magyar nóta énekes Kiszomboron született, iskoláit Kiszomboron és Makón végezte. Az éneklés szeretetét édesanyjától örökölte. A magyar nóta éneklés művészi szinten történő elsajátítása érdekében Budapestre költözött. Az első fellépése 1977-ben a Hilton Szállóban volt, majd 1985-ben elkészült az első rádiófelvétele is, ettől kezdve nem telt el úgy nap, hogy valamelyik dala el ne hangozzon a rádióban. Ebben az időszakban kétszer kapta meg a „legjobb férfi előadó” díjat.


Tehetségének és eladásmódjának köszönhetően a magyar nótát szerető, kedvelő közönség egyik legismertebb, legkedveltebb előadóművésze lett. Tevékenységét több díjjal és kitüntetéssel ismerték el, aranykoszorús, Cselényi-, Jákó Vera-, illetve Budapestért díjas kiváló nótaénekes, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitüntetett művésze.
Elhivatottan működik közre a magyar nóta örökség ápolásában, terjesztésében, és a tehetséggondozásban. Több évtizedes kimagasló előadóművészi életpályája példaértékű.
Repertoárjában több mint 500 magyar nóta szerepel, melyekkel bejárta már Európát, Erdélyt, Amerikát, Kanadát és Ausztráliát.

Borsi Sándor szobrászművész Kiszombor kulturális életének területén kifejtett elévülhetetlen érdemei elismeréseként kapja meg díszpolgári címet. Alkotásait szívesen, önként és térítésmentesen bocsátotta Kiszombor lakói számára. Szobrászművészként tervezője, alkotója és megvalósítója Kossuth Lajos és Petőfi Sándor bronz mellszobrának, a „Kiszombor 750 éves” bronz dombormű-emléktáblának, amely a községháza és az Ady Endre Művelődési Ház falán látható, a „Kiszombor 750 éves” bronz plakettnek, a „Kiszombor címere” – bronz domborműnek, amelyet a községháza falán helyeztek el, a Karátson Emília emlékére készült bronz dombormű-emléktáblának, mely a Kiszombori Karátson Emília Óvoda falán látható, a a Zöldfa u. 8. szám alatti lakóház falán József Attila emlékére készült emléktáblának és bronz domborműnek, a Kiszombor műemlékeit ábrázoló bronz makettnek, amely Görbe Adriennel közösen készült és a Helytörténeti Gyűjtemény mellett helyeztek el, a Nepomuki Szent János-szobor glóriájának, az iskolában lévő „Dicsőségfal” bronz domborműnek és az évente kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok névsorának bronztáblákon, a leendő iskolamúzeum bronz emléktáblájának az iskola emeletén, a temetőben lévő II. világháborús emlékműnek, a Helytörténeti Gyűjtemény pincéjében lévőkovácsműhelynek, az épület előtti zombori régi lóré kialakításának.

Megtervezte a régi községi petróleumlámpa hasonmását Rácz Ferenc segítségével, számos plakátot, meghívót tervezett. Az utóbbi években a község története, építéstörténete és műemlékei kerültek érdeklődése középpontjába. Helytörténészként alapos, részletekre kiterjedő munkát végzett kutatásaival és munkái publikálásával.

Munkái közé tartoznak (ezek hasonmás kiadása a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör készíttette el, egy évig a könyvtárban, jelenleg a kultúrházban, illetve a Szeretünk, Kiszombor oldalon digitálisan láthatók) a Rónay-kastély építéstörténete, A kastély parkja, szobái, a Rónay sírkert, a Köztemető Rónay-sírjai, a Kiszombori temetők, a Nepomuki Szent János-szobor glóriája, Pincék és alagutak, A lóré, 100 éves üvegnegatívok, Töredékek és a Megtépázott múltunk.

Borsi Sándor a régi Kiszombor képanyagának lelkes gyűjtője. Egyéni és csoportos kiállítások rendezője az Ady Endre Művelődési Házban és a Könyvtárban. Díszpolgári címének adományozását egyébként háromszázhatvan helybéli is javasolta aláírásával még februárban helyi képviselő-testületnek.

A „Kiszombor díszpolgára” kitüntető cím oklevélből és emléktárgyból áll. Az elismerést az érintettek a Kiszombori Közösségi Napok keretén belül, szeptember 13-án vehetik át.