Belföld Hírek

Óriási az érdeklődés a faluprogram iránt

Még az idén jelentősen bővül a Magyar Falu Program, miután a kistelepülések számára is elérhető lett az uniós operatív programhoz tartozó belterületi csapadékvíz-elvezetést, valamint bölcsődefejlesztést szolgáló, összesen több mint százmilliárd forintos támogatási keret – értesült a Magyar Hírlap.

Már zajlik a Magyar Falu Program (MFP) keretében meghirdetett óvodafejlesztési pályázatok elbírálása, s miután ezúttal is óriási volt az érdeklődés, a rendelkezésre álló, ötmilliárdos keret ebben a körben is ki fog merülni – tájékoztatta lapunkat Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki szerint összesen 483 önkormányzati pályázat érkezett.

A beadási határidő ebben az esetben egyébként lejárt, ám számos egyéb célra legkésőbb szeptember végéig még lehet jelentkezni forrásért. Például a falu- és tanyagondnoki szolgálat keretében buszok beszerzésére szeptember harmincadikáig, önkormányzati utak felújítására másodikáig, polgármesteri hivatal felújítására tizenkettedikéig, de továbbra is lehet temetők felújítására forrást szerezni, szeptember első heteiben.

Az eredeti menetrend szerint – túl a falusi csok-on és az állami útépítési programon – a vidéki életminőség javítását célzó tizenhat területen az idén összesen hetvenötmilliárd forint áll rendelkezésre, ám információink szerint a kormány döntött a kínálat még ez évi bővítéséről. A falvakkal történt előzetes konzultációk során – a meghirdetett pályázati célokon túl – ugyanis leginkább a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos gondok merültek fel igényként. Erre a MFP keretében, a kettős finanszírozás uniós tilalma miatt nem lehetett pályázatot kiírni, ám Gyopáros szerint „sikerült kijárni”, hogy a Településfejlesztési Operatív Program, azaz a TOP terhére a Magyar Falu Programmal összhangban is elérhető legyen ilyen célú forrás a kistelepülések számára. A teljes keret mintegy 37,468 milliárdot tesz ki, ami hatalmas összeg – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos.

A pályázat hivatalos elnevezése: Települési környezetvédelmi in­frastruktúra-fejlesztések. Támogatható tevékenység többek között a „belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekon­st­­rukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével”, továbbá csatornák építése, töltések kialakítása.

Sőt, a kistelepülések a Magyar Falu Program „szervezésében” bölcsődefejlesztési támogatásra is aspirálhatnak, erre 70,586 milliárd jut. A határozat szerint a kormány egyetért a „TOP területén lévő 5000 fő és ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatok újonnan létrehozandó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) létrehozásának és meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) férőhelybővítésének támogatásával”. A lapunk által megismert, részletes tájékoztató alapján lehet pályázni felújításra, korszerűsítésre (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), átalakításra, bővítésre, indokolt esetben ingatlankiváltás révén megvalósuló új építésre is.

Vagyis: a faluprogramban kihirdetett pályázatok száma lényegében tizennyolcra nőtt, s ezzel a teljes, százötvenmilliárd forintos keret is jelentősen bővül. Öt tender egyébként már lezárult: az óvodafejlesztések mellett egyházi és önkormányzati közösségi terek felújítására, valamint orvosi rendelők felújítására és orvosi eszközbeszerzésre nyertek támogatást a települések. Gyopáros lapunknak megerősítette, az első kiírásokat megelőzően végigjárták az országot, több mint négyezer emberrel, településvezetőkkel, jegyzőkkel egyeztettek.

A falvak tulajdonképpen maguknak írták ki a pályázatokat, határozták meg a pályázati célokat, javaslataikhoz társultak később források – fogalmazott, megerősítve, a program célja a vidék népességmegtartó erejének erősítése.

Fontos körülmény, hogy a pályázatokat gyorsan, hatvan napon belül elbírálják, a támogatói okirat hatályba lépésétől pedig legfeljebb tizennyolc hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.