Hírek Térség Top

Magyarcsanádon a hónap végéig várják a díszpolgári jelöléseket

Augusztus legutolsó napjáig bárki tehet javaslatot arra, hogy ki legyen az idei magyarcsanádi díszpolgár. A javaslatot, indoklással együtt, zárt borítékban a polgármesternek kell eljuttatni, a községházára. A címet tavaly Farkas Jánosné (a képen) és posztumusz Higyisán Aurél kapta.

A helyi képviselő-testület június 27-én hozott határozatot arról, hogy lakossági felhívást tesz közzé, az idei díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslattétellel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy bármely helybéli tehet javaslatot arra, hogy ki kapja az idén a község díszpolgára címet, melyet majd a falunapon adnak át.

Azt, hogy ki és milyen módon tehet javaslatot, Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarcsanád Község Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról szóló tavaly augusztusi rendelete szabályozza. E szerint: „A „MAGYARCSANÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”

A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet: a polgármester, bármelyik települési képviselő,a helyben működő pártok, társadalmi szervezetek, valamint bármely a községben élő polgár.

A díszpolgári cím évente egy alkalommal egy élő személy kaphatja meg, de évente posztumusz kitüntetés is adományozható. A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat a polgármester terjeszti be a képviselő-testület ülésére. A vonatkozó önkormányzati törvényi rendelkezések szerint a kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testület zárt ülésén dönt.

Magyarcsanád Község Díszpolgára címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Falunap alkalmából rendezett ünnepségen. Az idén legkésőbb augusztus 31-ig lehet javaslatot tenni arra, hogy az idén ki kapja majd meg a Magyarcsanád Község Díszpolgára kitüntető címet. Az indítványnak tartalmaznia kell az ajánlott személy adatait (nevét és lakcímét), illetve az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt „Javaslat Magyarcsanád Község Díszpolgára címre” zárt borítékban, 6932 Magyarcsanád Templom tér 1. címre lehet benyújtani, vagy postai úton megküldeni Farkas János polgármesternek címezve.

A díszpolgári címet tavaly ketten kapták, Farkas Jánosné korábbi polgármester, illetve posztumusz Higyisán Aurél önkormányzati képviselő.