Hírek Térség Top

Öt-ötezer forinttal támogatják a magyarcsanádi gyerekeket

A községi önkormányzat ezzel az összeggel is támogatja az óvodásokat, az általános iskolásokat, a speciális iskolába járókat, illetve középiskolásokat. A községházán augusztus 15-ig kell kérni a szükséges nyomtatványt. Részletek alább olvashatók. A képen: gyerekek az iskolai hittan táborban

Ebben az esztendőben is támogatja a magyarcsanádi önkormányzat képviselő-testülete azokat a gyerekeket, akik óvodások, iskolások vagy középiskolai tanulmányokat folytatnak. Így könnyítve meg a gyerekek, illetve szüleik számára a tanévkezdés jelentős anyagi terheit, hiszen aki ingyen tankönyvre jogosult, annak is kell írószer, torna- és egyéb felszerelés a tanuláshoz. És esetleg pótolni kell a nyáron kinőtt iskolai ruhákat is.

Feltételeket is szabtak azonban, így az óvodai-iskolai nevelési támogatást csak azon csemeték után lehet kérni, akik:

– Állandó bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek a faluban,

– Idén szeptemberben a helyi óvodában vagy iskolában kezdik meg a nevelési évet,

– Középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton folytatják,

– Speciális oktatást igénylő iskolában tanulnak,

– Az előző tanévben (ha nem most mennek először óvodába vagy iskolába), az igazolatlan hiányzásuk nem haladta meg a húsz órát.

A nyomtatványokat (július 22-e óta lehet kérni, egészen augusztus 15-ig a magyarcsanádi közös önkormányzati hivatal (azaz a községháza) szociális irodájában. A kérelemhez csatolni kell az iskolai bizonyítvány másolatát, illetve a speciális iskolában vagy középiskolában tanulók esetén az iskolalátogatási igazolást (mely az adott intézményben szerezhető be.)

Fontos tudnivaló, hogy ez az óvodai-iskolai támogatás nem azonos a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel!

Aki augusztus 15-ig nem tölti ki a nyomtatványt, nem mellékeli a fenti dokumentumokat, illetve nem adja azokat le, az lemarad a támogatásról.