Hírek Makó

Önkormányzati közlemény Hadházy Ákos és a DK adatigényléséről

Mucsi Tamás, Török Miklós és Hadházy Ákos közérdekű adatokat igényelt a Makói Polgármesteri Hivatalban egy pályázat kapcsán. Bár az önkormányzat a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt el, a politikusok ezt kifogásolták.

Tegnap reggel a három ellenzéki politikus egy nagyrészt konkrétumok nélküli vádaskodással teli sajtótájékoztatón bírálta az önkormányzat közérdekű adat kiadási gyakorlatát, majd miután nekik nem tetsző kérdések is elhangzottak, Mucsi Tamás félbeszakította a performanszot, és bementek a Makói Polgármesteri Hivatalba.

Az önkormányzat közleményben reagált a három ellenzéki politikus látogatására, amelyből kiderül, hogy egyrészről hiába cirkuszol azóta is Mucsi Tamás, a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el, másrészről meg személyesen hiszti nélkül is beletekinthettek a teljes dokumentációba.

 

Az önkormányzat közleményét változtatás nélkül közöljük:

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő 2019. május 3. napján közérdekű adatigényléssel fordult Makó Város Önkormányzatához, melyben az EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben című projekt kapcsán kért tetemes mennyiségű adatot.

Közérdekű adatigénylésére válaszolva, 2019. május 10. napján kelt levelünkkel tájékoztattuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az adatigénylés teljesítésének feltétele, hogy annak költségét, azaz 196.000,- Ft-ot az Önkormányzat részére megfizessen és kértük, hogy ezen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Dr. Hadházy Ákostól azóta válasz nem érkezett.

Dr. Török Miklós települési képviselő 2019. június 6. napján fordult közérdekű adatigényléssel Makó Város Önkormányzatához, melyben szintén az EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben című projekt kapcsán kérte ugyanazon adatokat, melyeket korábban Dr. Hadházy Ákos.

Közérdekű adatigénylésére válaszolva, 2019. június 13. napján kelt levelünkkel őt is ugyanarról tájékoztattuk, mint korábban dr. Hadházy Ákost, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az adatigénylés teljesítésének feltétele, hogy annak költségét, azaz 196.000,- Ft-ot az Önkormányzat részére megfizessen és kértük, hogy ezen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozzon arról, hogy az igénylését fenntartja-e.

Dr. Török Miklós erre reagálva sérelmezte az eljárást, jogainak csorbítását, a közérdekű adatokhoz való hozzáférésének akadályoztatását látta és jelezte írásban, valamint kérte, hogy biztosítsunk számára és egy általa megjelölt szakértő számára az iratokba betekintést.

Kérésének megfelelően a betekintést az iratokba előzetesen egyeztetett időben, 2019. július 10. napján 10.00 órakor biztosítottuk. A betekintésre a megjelölt időpontban megérkezett dr. Török Miklós, dr. Hadházy Ákos és Mucsi Tamás. A pályázat teljes iratanyaga a betekintésre rendelkezésre áll. A betekintés során jelezték, hogy továbbra is több dokumentumra másolatban szükségük van, melyet tételesen megjelölnek. A szükséges másolatok volumenét ismerve állapítható meg, hogy szükséges-e költségtérítés meghatározása, amennyiben igen, milyen összegben, de természetesen a megjelölt dokumentumok másolatait, az esetleges személyes adatok kitakarásával a rendelkezésükre bocsátjuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítést állapíthat meg. A költségek megállapításánál a törvény előírásait vettük figyelembe.

Makó, 2019. július 11.

Makó Város Önkormányzata