Hírek Színes Térség Top

Visszakerült a helyére a földeáki Szűz Mária-szobor

Most nem a vasút mellettiről, hanem a mai öregek napközi otthona épülete homlokzatán egykor állóról van szó. A napokban került vissza a helyére, egy szoborfülkébe (képünkön), helybéli asszonyok kezdeményezésére. A másik Szűz Mária-szobor története sem mindennapi.

Arra pontosan talán már senki sem emlékszik, hogy a közvetlen a községháza mellett álló épület homlokzata szoborfülkéjéből kik, miért és mikor emelték le a Szűz Mária-szobrot, de azt az idősebb asszonyok tudták, hogy azt a helyi plébánián őrzik. Azaz, hogy őrizték, hiszen a Madonna visszakerült a helyére, miután a helyi hívek Hajnal Gábor polgármesternél kezdeményezték azt.

– Nemrégiben keretek fel az asszonyok azzal, hogy szeretnék, ha visszakerülne a Szűz Mária-szobor az eredeti helyére, a mai öregek napközi otthona épülete homlokzatára, oda, ahol az egykoron is állt. Úgy tudom, hogy az épület, az államosításig magántulajdonban állt, így valószínűleg a háztulajdonos tetette fel az utca felőli szoborfülkébe – árulta el a község polgármestere, aki nyitott volt a kérésre. S amikor megtudta, hogy a szobrot a helyi plébánián őrzik, aznap találkoztam Olasz Attila plébánost a kéréssel. Nem ütközött akadályba. Sőt az 50-60 centiméter magas szobrot ő maga vitte át a községházára.

– A szobrot, melyet kijavítottak és újrafestettek, s a helyét rózsaszínről fehérre meszelték, a négy felújított épület, azaz a bölcsőde, az óvoda, az öregek napközi otthona és az Egészségház, illetve a jövő héten érkező új tűzoltóautó átadásakor, várhatóan augusztusi avatásán szenteljük fel – tette hozzá Hajnal Gábor.

Nem ez az egyetlen szentet ábrázoló szobor, melyet a szocializmus idején „eltüntettek” a köz szeme elől a buzgó elvtársak, hiszen az iskola épületén két szoborfülkében is állt egy-egy, s azok visszaállítása még Katona Pál atya idején felmerült. Ez ugyan elmaradt, s a szoborfülkéket a suli felújításakor ugyan befalazták, de a meglévő szobrok visszaállításáról nem tettek le.

***

Nem ez a három szentet ábrázoló szobor, mely viszontagságot élt át Földeákon. A Vásárhelyi út végi vasúti átjáróban – Baross László, a Földeáki füzek 5-ös számában megjelent visszaemlékezése szerint – annak két egymástól független esemény emlékére állították fel Szűz Mária szobrát. Az egyik az volt, hogy Berta dédmamája és dédnagyapja 1882-ben, amikor Leonka leányuk nagyon beteg lett, fogadalmat tettek, hogy – bár az orvosok és a javasasszonyok is lemondtak róla –, Szűz Mária-szobrot állítanak fel, ha egyetlen gyermekük meggyógyul. A Vásárhelyi utca végénél lévő földjükön, az aratások után összehordott, kazlakba rakott gabona villámcsapás következtében meggyulladt. A két eseményt összefogva 1884-ben állította fel a szobrot az emlékező dédapja Szabados József István némi segítséggel. – Szülei kérésére az első virágcsokrot az akkor ötéves Leonka nagyanyám helyezte el. Hosszú éveken keresztül az aratás első napján csak ő tett virágot a szoborhoz. Minden év január negyedikén, a névnapján a gyertyagyújtás is az ő előjoga volt. A területet, ahol a dédszüleim a Mária-szobrot felállították, a népnyelv a mai napig nagyanyám után Leonka földjének nevezi. Édesanyám, Baross Miklósné (Kovács Leona) szerint a kezében gyermekét tartó Madonna-szobrot Berta dédanyám édesanyja, Kremrer Mária ükanyám segítségével Aradon rendelte meg. Keresztanyám Szepessy Józsefné (Kováts Ilona) úgy emlékezett halványodó emlékeim szerint, hogy az Lippán készült. Az biztos, hogy az akkori plébános Németh Sándor (1882–1891) tanácsát és segítségét kérték – emlékezett Baross László.

Ezt a Szűz Mária szobrot a második világháború után Kiss Ernő döntötte le, Rakonczai József talicskán hazavitte, és egy szalmakazalba dugta el. A szobor nélkül maradt házat a vasúton levő kövekkel dobálták, főleg gyerekek törték össze a cserepeket, végül teljesen eltüntették, a helyét gaz nőtte be.

A rendszerváltás után Rakonczai János szorgalmazta újbóli felállítását. Saját költségén restauráltatta, és a templomban helyezték el. Jani bácsi rengeteget szaladgált különböző hatóságokhoz, hogy hova is helyezzék el a szobrot, mely végül is az eredeti helyére került.

Inokai László tervezésében és kivitelezésében, s azt az 1996-os a falunap alkalmával Marosi János szentelte fel, ünnepélyes keretek közt.