Védőszentjére emlékezett ma a Makó-Újvárosi Szent László Király Templom. A búcsú ünnep meghívott szónoka dr. Gruber László szentesi plébános volt, aki 1999-ben ezen a helyen mutatta be első szentmiséjét. Az alkalmon a közösség két kiscserkésze is ígéretet tett.

Az újvárosi templom búcsúját mindig a június 27-éhez legközelebb eső vasárnapon tartják. Az idei ünnep egy szép jubileummal is összekapcsolódott; dr. Gruber Lászlót két évtizede szentelték pappá és első szentmiséjét a Szent László Király templomban mutatta be. – Felejthetetlen nap volt számomra, gyakran gondolok rá vissza.  Örömmel fogadtam a felkérést, hogy itthon, szülővárosomban emlékezzem erre az eseményre is – mondta a jelenleg Szentesen szolgáló plébános.

Az alkalomra szép számmal gyűltek össze a hívek, akiknek figyelmét három fontos témára hívta fel a szentbeszédben; a hivatás kegyelmére, a templom jelentőségére és Szent László példájára. – A mai ünnep lehetőséget ad számunkra, hogy búcsút intsünk felismert gyarlóságainknak és Isten irgalmát megtapasztalva jobb emberekként folytassuk tovább életünket. A változáshoz a védőszent példája adjon számunkra ösztönzést az Isten és a felebarát szeretetével – foglalta össze ünnepi szavait a jubiláns atya, aki kedves emlékként idézte fel a helyi görögkatolikus és a Makó- Újvárosi templomhoz kötődő gyermekkori történéseit, valamint az egykor itt szolgáló Mádai Richárd atya alakját is. Hálaadásában elmondta, egy lelkipásztor számára a hívek szeretete és nagyrabecsülése jelenti a legnagyobb elismerést, külön kiemelve, hogy a makóiak nagyon jól tudnak imádkozni, hisz 11 ma is élő katolikus papi hivatás indult a településről. – Fohászkodjatok továbbra is ezért, szeressétek a templomot és még inkább egymást – fogalmazta meg a búcsús szentmise fő üzenetét dr. Gruber László.

A szertartás végén Pálfai Zoltán plébános köszöntötte a jubilánst, akinek a Jóisten áldását kérte további működésére. Szép hagyomány az újvárosi templomban, hogy az ünnep az itt működő 1509. sz. Szent László Király Cserkészcsapat tagjaival együtt zajlik, akik közül az idei esztendőben két kiscserkész kapta meg a sárga nyakkendőjét és tett ígéretet. A búcsús szentmise a jelenlévők megáldásával és szeretetvendégséggel zárult.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest