Hírek Térség Top

Leszedik a tiltó táblákat a 43-as főútról

Négy kivételével leveszik a 40-es táblákat Magyarcsanád belterületén, illetve július végétől a kerékpárosok, traktorosok és lovas kocsival közlekedők is használhatják a 43-as főutat Magyarcsanád és Nagylak között – hangzott el a mai magyarcsanádi testületi ülésen.

A testület elfogadta Farkas János a két ülés között történt fontosabb eseményekről tájékoztatóját. A szóbeli kiegészítésében a polgármester elmondta: a főzőkonyha eszközkészletét 2 millió forint értékben bővítik. És valószínűleg visszaadják a konyhafejlesztési pályázatot, a magas önerő miatt. Farkas János elmondta: Nagylak polgármesterével kezdeményezték, hogy július végétől – ideiglenes jelleggel – lovas kocsival, traktorral és biciklivel is lehessen közlekedni egészen Nagylakig a 43-as főúton. Ezt az elképzelést a rendőrség is támogatja. Egyelőre megnézik, működik-e.

Négy kivételével leszerelik a 40-es sebességkorlátozó táblákat, megmaradnak a Nicolae Balcescu és Petőfi utca köztiek.

A testület tárgyalta volna az iskola oktatásról és az óvodai nevelésről szóló tájékoztatót, de nem tudta, ugyanis nem kaptak róla írásos anyagot a református egyháztól, ahogy szóbelit sem.

Elfogadták a Somogyi Könyvtár által megküldött beszámolót. Ebből kiderült az is, hogy a helyi könyvtárban tavaly 48 rendezvényt tartottak, melyen 745-en vettek részt. Ezek közül 26, az olvasási kultúra fejlesztését célozta.

Hatályon kívül helyezték a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját és új programot fogadtak el.

A testület döntött arról, hogy lakossági felhívást ad közzé Magyarcsanád Község díszpolgára cím adományozására. Erre augusztus 31-ig bárki nyújthat be javaslatot Farkas János polgármesternek címezve. A kitüntető cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A kitüntetést a szeptember 14-i falunapon adják majd át.

A testület rendeletet hozott arról, hogy július elseje a magyarcsanádi köztisztviselők számára munkaszüneti nap.