Hírek Térség

Közösen nyaraltat gyerekeket négy kistelepülés

Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros közösen támogatja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat augusztus első hetére tervezett nyári táborozását – döntött róla a csanádalberti közös testületi ülésen a négy képviselő-testület.

A Csanádalberti községháza házasságkötő termében rendezett ülésen a négy település módosította a helyi közművelődési feladatellátásról szóló helyi rendeleteket. Elfogadták a TOP pályázat keretében a cselekvési tervet. A felmért igényekből kiderült, Pitvaroson – többek közt – politikamentes és csak helyi dolgokkal foglalkozó építő jellegű közösségre, önkéntességre, illetve több önszerveződő eseményre, családbarát programokra, a szemetelés megakadályozására, közbiztonság erősítésére, egymás megbecsülésére, az utcák fásítására, Csanádalbertin a korosztályok összefogására, csereberélős bolhapiacra, falunapra, több utcai padra lenne leginkább igény. Ambrózfalván például a falu összefogása érdekében több olyan programot szeretnének, ami érdekli az embereket, de lehetne a gyerekeknek játékfejlesztés, a szabadidőparkban pedig sátorhelyeket jelölhetnének ki.

Az Ambrózfalvi, Csanádalberti és Pitvarosi testület képviselő–testületei akként határoztak, hogy felhatalmazza a makói önkormányzatot, mint gesztor önkormányzatot, hogy a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társult településein az Alföldvíz Zrt., mint üzemeltető által ideiglenesen elhelyezett ivóvíz-konténerek üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében 20 milliós 159 ezer 993 forint összegben pályázatot nyújtson be. (Ambrózfalván nem működik ilyen, így a község nem érintett a pályázat benyújtásában.)
A nagyéri testület pedig arról hozott határozatot, hogy – ahogy a korábbi esztendőkbe, így az idén is pályázatot nyújtanak be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A támogatásra azért van szükség, mert az itt kitermelt ivóvíz önköltsége köbméterenként több mint ezer forint, de a nagyérieknek csak valamivel több mint 300 forintot számlázhat az Alföldvíz Zrt. Így a két összeg különbözetét szeretnék megkapni az idén is.

A négy testület döntött arról is hogy különböző módon támogatja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által augusztus első hetében szervezett nyári táboroztatását. A nagyéri önkormányzat a helyi Zöld Béka Panziót adja helyszínként, Pitvaros az étkezést biztosítja, Ambrózfalva és Csanádalberti 50-50 ezer forinttal járul hozzá a költségekhez.