Hírek Térség Top

Apátfalváról kapja majd a jó ivóvizet Nagylak

Ez is kiderült a nagylaki képviselő-testület mai ülésén, melyen a testület arról is döntött, hogy a Nagylaki Nyugdíjas Klub szüreti bálját 200 ezer forinttal támogatják. Az is kiderült, hogy az önkormányzat fizeti az ivóvízkonténernek a napi mosatására felhasznált és az árokba engedett vizének díját.

Az Alföldvíz beszámolójával kapcsolatos napirendi pontnál a jelenlévő Szentgyörgyi Lászlónak, az Alföldvíz Zrt. ivóvíz-ágazat vezetőjének azt mondta Locskai Zoltán polgármester, hogy tragédia, hogy a konténeres ivóvíznél 200 köbmétert kiengedünk a csatornába, miközben napi öt köbmétert tartanak készenlétben, s a helybéliek csupán néhány tíz liter visznek el. Tud-e olyat a rendszer, hogy napi 1 köbmétert lehessen csak megtisztítani? -kérdezte.

Szentgyörgyi László elmondta: a szabványkonténer, napi 10 köbméter vizet tisztít meg, de napi 204 köbmétert tudna. A vizet tároló 5 köbméteres tartály télen befagyna, nyáron felmelegedne, ezért azt naponta le kell engedni. Ki kell mosatni az egészet, erre használják fel az említett 204 köbméternyi vizet. Ennek költségét a nagylaki önkormányzat állja. Szentgyörgyi László télen elképzelhetőnek tartja, hogy kétnaponta mosassák ki.

Milyen intézkedések történnek, hogy iható s tiszta legyen az ivóvíz. Most üledékes és sárga, szurok, olajszerű valamik jönnek a csapból. Ez miből adódik? – kérdezték tőle a képviselők.

Szentgyörgyi László elmondta: vasasak a kutak, bár egy szűrő eltávolítja azt, de nagyon drága lenne azt kicserélni. A vas és a mangán kismértékben bekerül a hálózatba, de a vastartalom egészségügyi határérték alatti. A panasz megszüntetése érdekében mostani fogják a hálózatot. Majd Apátfalváról kapja majd a jó ivóvizet Nagylak, az ivóvízminőség-javító program eredményeként.

A képviselő–testület felhatalmazta a makói önkormányzatot, mint gesztort, hogy a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társult településein az Alföldvíz Zrt., mint üzemeltető által ideiglenesen elhelyezett ivóvíz-konténerek üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében húszmillió-százötvenkilencezer-kilencszázkilencvenhárom forint összegben pályázatot nyújtson be.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer tevékenységéről szóló szakmai tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadta. Locskai Zoltán a DAREH jelenlévő képviselőinek elmondta: az emberek elégedettek a munkájukkal. Elhangzott, hogy a korábbi gyakorlat szerint nincs szervezett lomtalanítás, jelenleg ezt mindenkinek magának kell az kezdeményeznie a szolgáltatónál, és évente kétszer lehet kérni a lom ingyenes elszállítását. Hétfőn viszik a kommunális hulladékot. A lomtalanítást is erre a napra tervezik. Nagylakról tavaly összesen 85,871 tonna hulladékot szállítottak el.

Számos kérdést és észrevétel kaptak a szolgáltatók képviselői

Locskai Zoltán szerint az önkormányzat által szervezet időpont a megfelelő a lomtalanításra. A számlázással kapcsolatban elmondta, a helybéliek szívesebben vennék, ha havonta vagy kéthavonta kapnák, nem negyedévit egy postával.

A tervek szerint július 8-án rendeznek elektronikai hulladékgyűjtést Nagylakon. Elhangzott: évente egyszer térítésmentesen le lehet adni egy garnitúra használt autógumit a makói hulladékudvarban, ugyanitt az elektronikai hulladékokat is.

A Kender-kötelék Kft. és a Magyar Posta tájékoztatóját nem tudták tárgyalni, ugyanis azok nem küldtek beszámolót és nem is jelezték, hogy eljönnének az ülésre. Jó szívvel várták őket, a jó kapcsolat szándékával invitálták őket. Somogyi Könyvtár tájékoztatóját viszont vita nélkül elfogadták. Elfogadta a testület a kerékpáros pihenőhely földterülete tulajdonba vételét, támogatták a Csanád Mikrotérségi Társulásból való kiválást.

A Nagylaki Nyugdíjas Egyesületet 140 ezer forint támogatást kért, a kistérségi nyugdíjas szervezetek találkozóhoz kapcsolódó szüreti bálra. Erre tizenöt klub 200-220 résztvevőjét várnak. Trembeczky Károly alpolgármester azt javasolta, hogy félmilliót adjanak nekik, ennyi a keret a civil szervezetek támogatására. Végül a testület arról döntött, hogy 200 ezer forint támogatást nyújt.

A képviselő-testület határozott arról, hogy a nagylaki köztisztviselők számára a „Közszolgálati Tisztviselők Napja”, azaz július l -je, munkaszüneti nap legyen.

Trembeczky Károly azt javasolta, kezdeményezze a község, hogy legyen sebességmérés az elkerülő úton. Éjszaka a járművel csikorgó gumijai felébresztik a messzebb lévő házakban alvókat is. Kiderül júliusban kezdik a zajvédő fallal kapcsolatos méréseket. Az önkormányzat mindenképpen szeretné, hogy megépüljön ez, ahogy azt Lázár János országgyűlési képviselő megígérte.