Hírek Makó

Lakossági véleményezést várnak a településrendezési eszközökről

Makó Város Önkormányzata döntött Makó Város településszerkezeti terve és a helyi építési szabályzat/szabályozási terv (továbbiakban együttesen: településrendezési eszközök) teljeskörű felülvizsgálatáról és új településrendezési eszközök elkészítéséről a teljes közigazgatási terület vonatkozásában. A településrendezési eszközök készítése egyszerre történik, egyeztetésükre egy eljárásban kerül sor, a teljes eljárás szabályai szerint.

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg a településrendezési eszközök véleményezésének és elfogadásának szabályait. A Kormány rendelet 29/A.§ értelmében, a polgármester a településrendezési eszközök tervezetéről tájékoztatást ad és egyben biztosítja a véleményezés lehetőségét is, a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító önkormányzati rendelet szerint.

Az új településrendezési eszközök tervezete közzétételre került és megtekinthető személyesen a Polgármesteri Hivatal 207. számú irodájában – ügyfélfogadási időben – továbbá Makó város honlapján, „Településrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata 2019 – tervezet” címmel az alábbi internetes oldalon:  www.mako.hu/onkormanyzat/telepulesrendezes/

 

 Észrevételeiket, javaslataikat, véleményüket megtehetik szóban, lakossági fórum keretében:

 A lakossági fórum helyszíne:        Makói Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. – I. em. – díszterem

A lakossági fórum időpontja:       2019. július 04. (csütörtök) 17:00

Írásban – papíralapon a Polgármesternek címezve, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. címre történő megküldéssel

Írásban – elektronikus úton a Polgármesternek címezve, az epitesugy@mako.hu e-mail címre megküldve.

 

 Véleményt nyilváníthat, észrevételt és javaslatot tehet minden:

 –  a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

– a makói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

– a makói székhellyel bejegyzett civil szervezet,

– a Makón működő és a 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház,

– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti, és a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban a polgármesternél írásban bejelentkezett egyéb szervezet.

 

Véleményük megküldésekor kérjük adják meg a véleményező nevét és címét.

A javaslatok, észrevételek, vélemények megküldésének, postára adásának határideje: 2019. július 19.