Hírek Térség Top

Pálos szerzetes Földeák idei díszpolgára

Temesvári Károly Benedek szerzetes, plébános szombaton, a falunapi ünnepi testületi ülésen veheti át a Földeákért kitüntető címet. A Nógrád megyei Kóspallagon élő és működő atya – aki 1978 és 1988 közt szolgált a faluban – , június 27-én aranymisét tart a helyi Szent László templomban. Fotó: Kiss László/palosrend.hu

– Meg kell vallanom, hogy nem számítottam erre a kitüntető címre. Tudom, hogy ezt szokták mondani, de én tényleg így éreztem – árulta el kérdésünkre az atya. Az 1944-ban Nagykanizsán született Temesvári Károly Benedek hozzátette: papi szolgálata nem minden időben volt olyan, aminek örültek volna az emberek.

Klandesztin, azaz (titkos) pálos szerzetesként kezdte el tanulmányait a szegedi hittudományi főiskolán. Ahogy a szemináriumban semmit sem tudhattak a kispap rendi elkötelezettségéről, úgy elöljárói és szülei nem sejtették, hogy egy bizonyos körben fiukat nem Károlynak, hanem Benedeknek nevezik. Titokban tette le pálos rendi szerzetesi fogadalmat, és ezt a rendszerváltozásig – elővigyázatosságból – még családtagjainak sem mondhatta el. A szerzetesrendeket ugyanis 1950. szeptemberében egy elnöki tanácsi rendelettel betiltották.

Benedek atyát 1969-ben Szegeden szentelte pappá Udvardy József, a csanádi egyházmegye apostoli adminisztrátora, később püspöke. Húsz évig szolgálta az egyházmegyét. Röszkén, Derecskén, Ferencszálláson, Deszken, Szeged-Móravárosban és Szeged-Alsóvárosban. – 1971-78 között Klárafalván, majd 1978-tól 1988-ig Földeákon szolgáltam, onnan kerültem 8 hónapra Apátfalvára. Azért csak annyi ideig, mert véget ért a szerzetei illegalitás, ugyanis 1989-ben, azaz rendszerváltozáskor újra engedélyezték a szerzetesrendeket. Benedek atya ekkor jelezte Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspöknek, hogy a pálos rendben szeretné folytatni papi szolgálatát.

A váci püspök és Benedek atya a szerzetes jubileumi aranymiséjén

Így a plébánosból 1989-ben káplán lett Máthé Péter rendfőnöki megbízott mellett a pécs-kertvárosi templomban, 1991-ben Pálosszentkútra került, ahol a szinte romokban heverő régi kolostorépület fogadta. Újból munkához látott, hogy az éledő magyar tartomány leendő novíciusainak és a gyalogosan érkező zarándokoknak legyen fedél a fejük fölött. Ebben nagyban segítette, hogy eredetileg építőipari technikusként végzett Pécsett. Tizenkét évig állt a rendház élén, s volt egyszersmind Petőfiszállás plébánosa, sekrestyése és harangozója, a pünkösdi és a Kisasszony-napi zarándoklatok, valamint minden hónap 13-án a Boldogságos Szűz Mária fatimai megjelenése emlékére rendezett engesztelő virrasztás szervezője.

Benedek atyát 2004-ben Pálosszentkútról előbb a budapesti kolostorba, majd pár hónap múltán Márianosztrára helyezték. Beer Miklós püspök 2004-ben kóspallagi plébánosnak nevezte ki, majd hamarosan az ipolydamásdi hívek lelki gondozásával is megbízta. A kóspallagi plébánia mellett 2006 és 2008 között a verőcei, a magyarkúti és a szokolyai híveket is szolgálta. A váci püspök 2014-ben pedig ismét megbízta Szokolya ellátásával is. Benedek atya munkálkodásának köszönhetően 2014-ben megújult a kóspallagi Mária neve templom belső tere is.

– Ötödikes komlói kisdiákként ötödikes koromban egy teadélután alkalmával szerettem volna csendben lenni, nehezen viseltem a zenét, s látta rajtam a Varga Károly, a magyartanárom, hogy valami gubanc van. Átkarolta a vállam, s azt kérdezte: „Mi van druszám?”, azt válaszoltam neki, hogy pap szeretnék lenni és csendességre vágyok. Hazaengedett. Ez volt a papi hivatáshoz való vonzódásom első jele – idézte fel élete meghatározó mozzanatát Benedek atya.

Már építőipari technikumi diák korában kereste meg Bolvári Pál pálosatyát azzal, hogy pap szeretne lenni. – Ő hívott meg pálosnak, mely rend akkor még illegálisan működött. Tőle tudtam meg két szóból, hogy mi az, hogy szerzetes. Azt mondta: töltekezni és kiröpülni. A töltekezés alatt én a szerzetesi életet értettem, míg a kiröpülni alatt a lelkipásztori munkát.

Temesvári Károly Benedek atyával a földeáki hívek június 27-én ismét találkozhatnak, ugyanis aranymisé tart a helyi Szent László templomban.