Hírek Térség Top

Magyarcsanád: három év után nyert a konyhapályázat

Eredményes volt az önkormányzat tavalyi gazdálkodása, nyert a konyhapályázat, valamint három utca és egy tér járdáinak részbeni felújítására pályázik a község – derült ki a mai testületi ülésen.

A magyarcsanádi testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót, majd a falugazdászi beszámolót is. Fehér Attila falugazdászi tevékenységéről szólva elmondta: a területalapú támogatás megkapásában segítenek a gazdáknak, az őstermelőkkel is foglalkoznak. Júniusban indul a kamarai tagdíjbevallás, s a falugazdász szerdán délutánonként a művelődési házban várja a gazdákat. Pópa György képviselő elmondta, azt tapasztalta: a falugazdász tényleg mindenkinek segít. A munkájáról ahogy tavaly, így idén sem tud rosszat mondani. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Fehér Attila falugazdász

A gyermekvédelemről és gyermekjólétről szóló átfogó értékelést is egyhangúlag elfogadták. Ebből kiderült, jelentős mértékben 45 fővel csökkent a 0-18 éves ellátott korcsoport. Oka: több család elköltözött, többől kiemelték a gyerekeket, s többen nagykorúvá váltak. Csökkent a népességszám is, ahogy országosan is – számolt be róla Izsákné Hetényi Valéria jegyző, aki hozzátette: minden naprakész és jogszerű. Május 29-én a kormányhivataltól ellenőrizték a családsegítőt, megállapították, hogy szakmailag minden rendben van. Nagylakot is ellenőrizték, ott a pénteki nyitva tartást nem tartották szerencsésnek, mert akkor egyáltalán nincs ügyfél.

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadták. A Magyar Államkincstár ezt már elfogadta, azaz a tavalyi év lezárt. Megállapították: eredményes volt a tavalyi gazdálkodás, de magas, 139 millió 737 ezer forint a pénzmaradvány, mert sok tavalyi beruházás áthúzódott erre az esztendőre. a maradvány, de ez nem az az összeg, amivel az önkormányzat rendelkezett az év végén. Ebbe idegen bevétel és előírt adó is beletartozik, ez utóbbi pedig nem folyt be.

A Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft. tavalyi működéséről szóló beszámolót kiegészítve Prágai Viktória ügyvezető elmondta: 9 millió forint áthúzódó kötelezettség terheli a céget, de ezek egy részét már teljesítették, így 3-4 millió forint kifizetetlen számla maradt. A személyi jellegű kiadás a duplájára növekedett, az eredmény mínusz16 millió forint, annak ellenére, hogy 173 milliónál több volt a bevétel. Ez 70 millióval több, mint korábban volt. A beszámolóból kiderült: 2018. év során a Társaság fizetőképessége jelentősen romló tendenciát mutatott. A fizetendő munkabéreket és járulékokat ugyan határidőben teljesítette, azonban az államháztartással szembeni kötelezettségeiket csak késedelmesen teljesítette. Kiderült, a főzőkonyhai és az építőipari vállalkozási tevékenységek eredménye veszteséges, illetve a társaság személyi juttatásainak kiadásait nem a bevételekhez tervezték. Fordítva is igaz, hogy a bevételek kalkulációja, ár képzése 2018-as évben nem volt megalapozott.

A Társaság a 2018. évből 2019. évre jelentős kötelezettségeket „hozott át”, amelyek teljesítése, ha késedelmesen is, de folyamatosan történik, történt. Felügyelő bizottság alakult, Pópa György elnökletével. A bizottság véleményezte, s elfogadta a cég beszámolóját. A testület is egyhangúan ugyanígy döntött.

Elfogadták a 2018. évi éves ellenőrzési jelentést illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. Elfogadták a vagyoni helyzet alakulásáról szóló beszámolót: melyből kiderült, hogy a mérleg főösszege kis mértékben csökkent, de növekedtek a befektetett eszközök, például mert megvalósult az Egészségház. Területalapú földtámogatást 11 és fél hektárra kértek.

A képviselők döntöttek arról is, hogy kérésre 50 ezer forint támogatást adnak, költségei csökkentése érdekében Králik Attila sakkozónak, aki rengeteg versenyre jár. A versenyzőnek cserében Magyarcsanád feliratú pólót kell majd a versenyeken viselnie.

Döntöttek arról is, hogy benyújtják az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatot, 12,2 millióra pályáznak és biztosítják hozzá az önerőt. Ebből szeretnék fel szeretnék felújítani összesen 820 méter hosszan a Fő utca, a Templom tér, az Ady Endre utca és a Szegedinác Péró utcák egy-egy részét.

A testület módosították a községi önkormányzat 2019. évi költségvetését, ugyanis nyert a konyha pályázatuk, melyet három éve adtak be. És egyéb pályázati bevételek is jöttek.

A testület ismét jóváhagyták a Makó Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulási megállapodást.