Hírek Makó

Kotormán István és felesége, Gönczi Erzsébet 20 éves munkájáért mondtak hálát és köszönetet

Húsz éve teljesít lelkészi szolgálatot Makón Kotormán István lelkész és felesége, Kotormán Istvánné Gönczi Erzsébet lelkésznő. A vasárnapi hálaadó Istentiszteleten köszönték meg munkájukat.

Az Újvárosi Református Templomban lévő Istentisztelet kereszteléssel vette kezdetét: a Szikszai György Református Óvodába és Általános Iskolába járó 11 gyermek megkeresztelésére került sor, amelyet Dr. Fekete Károly püspök igehirdetése követett, majd bemutatkoztak a konfirmandusok.

Az Istentiszteleten Kotormán István elmondta: 1998 október elsejével érkeztek feleségével és két gyermekükkel Makóra. A lelkész háláját és köszönetét fejezte ki, továbbá örömét a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola megalakulása kapcsán. Szólt az utóbbi húsz éve kihívásairól, sikereiről, felesége pedig Isten és a szeretet fontosságát emelte ki.

navigate_before
navigate_next

A jubileumi hálaadó Istentiszteleten köszöntőt mondott Dr. Fekete Károly püspök, Juhász András esperes, továbbá a Makó-Újvárosi Református Egyházközség Presbitériuma és az intézmény, illetve a Földeáki Református Egyházközség is háláját fejezte ki.

– A köszönet két dologért különösképpen jár: az egyik dolog a hit, a második pedig a tudás. Két olyan dolog, amivel kapcsolatban sok ellentmondás és sok párhuzamosság és kapcsolódási pont létezik, de én azt gondolom, hogy különösen hálásak lehetünk annak a lelkész-generációnak, amely a rendszerváltozást követően újjáalapította a református egyházi oktatást, felismerve, hogy nekünk, kálvinistáknak, nekünk, reformátusoknak a jövő csak akkor adatik meg, ha van utánpótlás, és a keresztény nevelésnek újra helye lesz Makó városában és máshol is – hangsúlyozta Lázár János beszédében. A térség országgyűlési képviselője továbbá úgy fogalmazott: Makó közössége és a következő generációk hosszú ideig hálásak lesznek Kotormán Istvánnak és társainak.

navigate_before
navigate_next

Farkas Éva Erzsébet emléklapot nyújtott át Kotormán István lelkész és felesége, Kotormán Istvánné Gönczi Erzsébet lelkésznő számára, 20 éves lelkészi szolgálatukért, melyet Makó városában végeztek, Isten dicsőségére és az újvárosi hívek lelki javára.

– Nemcsak közösséget építettetek, hanem intézményesítettétek azt a gyülekezetet, amelyet Újváros nektek, és kizárólag nektek köszönhet – fogalmazott köszöntőjében a város polgármestere.

Ezt követően Hajnal Gábor, Földeák polgármestere, Tóth Imre, Földeák alpolgármestere és a Návay Lajos Általános Iskola igazgatója, majd Dr. Csikota József karnagy-igazgató fejezte ki köszönetét és háláját beszédében.