Színes Térség Top

Építik a kiszombori díszpolgárok parkját

A templomkertnél kijelölt terület járdáját térköveztette ki a kiszombori önkormányzat. A parkban az eddigi hét díszpolgár kap majd emlékfát. A fasort a tervek szerint április 27-én avatják fel.

Bár a tervezett április 22-én nem tudják majd felavatni, de egy héttel később igen, így valósul meg a kiszombori díszpolgárok fasora, sétánya, a templomkert Nagyszentmiklósi út és a sétány közötti háromszögében.

A helyi képviselő-testület február 5-i ülésén adott 5:2 arányban zöld utat a Kiszomborért Alapítvány kérésének miszerint az alapítvány a saját költségén, de az önkormányzat területén ültessen táblával is megjelölt emlékfákat, hogy így örökítsék meg a jelenlegi (rendszerváltás utáni) 7 díszpolgár emlékét, illetve a sétány alkalmas legyen a majdani díszpolgárok emléke hasonló megörökítésének.

A vita egyébként csak a technikai részleteken zajlott, mégpedig, hogy csak annyi fát ültessenek egyszerre, ahány díszpolgára van jelenleg a falunak? Vagy kisebb ligetet, 20-25 fával, hogy a leendőknek is legyen? És hogy félkörívben álljanak a fák, vagy egymás mellett, esetleg egymás mögötti sorokban?

A kiszombori önkormányzat megbízásából és költségén térkövezték ki a kiszemelt „háromszög” előtti területet mégpedig a kiszombori közmunkaprogramban résztvevők által gyártott szürke téglákkal.

Itt még térkövezik a leendő emlékpark előtti járdát

Az április 22-i avatás azonban egy hetet csúszni fog, azaz nem a „Föld világnapján” rendezik, ahogy eredetileg tervezték. A csúszás legfőbb oka, hogy nem találtak a közeli faiskolákban megfelelő fákat, így azért ma Szentesre kellett elmenni azokért.

Az emlékparkban táblán örökítik meg a „Kiszombor díszpolgárai” feliratot, s az egyes fák előtt pedig annak egy-egy díszpolgár nevét, s azt az évet örökítik meg, amikor megkapta a díszpolgári címet.

Az már a legutóbbi testületi ülésen derült ki, hogy az idén ismét lehet díszpolgára a községnek, ha  a nyár végén így dönt a testület. Jelölt már van, Bajnóczi János kezdeményezésére háromszázhatvan helybéli által javasolta annak Borsi Sándor művésztanár, szobrászművészt. Aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi kulturális életben. Alkotásait szívesen, önként és térítésmentesen bocsátotta Kiszombor lakói számára. Számos köztéri alkotás fűződik a nevéhez, így többek közt a Kossuth és a Petőfi mellszobrok, a Kiszombor 750 éves bronz dombormű-emléktábla a kultúrház és a községháza falán, a Kiszombor 750 éves bronz plakett, a Kiszombor címere bronz dombormű a községháza falán, a Karátson Emíliát megörökítő bronz dombormű-emléktábla az óvoda falán, a József Attila emléktábla és bronz dombormű a Zöldfa utca 8. számú ház falán, a Kiszombor műemlékei bronz makett a helytörténeti gyűjtemény mellett (ez Görbe Adriennel közös munkája).

A község eddigi díszpolgárai (azaz a fák leendő „tulajdonosai”): dr. Majoros Ferenc nyugalmazott körzeti orvos (1992), Rácz István Pál nyugalmazott pedagógus (1992), Barna Gyula (1997), Nagy-György János (1997), Kiss Mária Hortensia pedagógus, apáca (1997, posztumusz), Nagy Tibor Kiszombor rendszerváltó polgármestere (2002, posztumusz), Endrész Erzsébet pedagógus, közösségszervező (2011).