Színes Térség Top

Községi kitüntető címekre tehetnek javaslatot a földeákiak

A “Földeákért” és a “Földeák Község Szolgálatáért” kitüntető címekre várják Földeákon a javaslatokat május 15-én délután 4 óráig. Javaslatot bármely magánszemély, de jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is tehet.

Legkésőbb május 15-én délután 4 óráig kell a földeáki községházára, Hajnal Gábor polgármesternek címezve azt a javaslatot, hogy kik kapják az idei falunapon a község két kiemelkedő elismerését, a “Földeákért” illetve a “Földeák Község Szolgálatáért” kitüntető címet.

Javaslatot bárki tehet mindkettőre, de tehet ilyet jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is. A “Földeákért” kitüntető cím azoknak a személynek vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely valamely jelentős, valamint folyamatos a közösségért végzett tevékenységével általános elismerést szerzett, mely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartás miatt egyébként köztiszteletben áll. E kitüntető címet, mely díszoklevéllel és emlékplakettel jár, egy évben egyszer adják át magánszemélynek vagy szervezetnek. A “Földeákért” cím posztumusz is adományozható.

“Földeák Község Szolgálatáért” elismerő címet kaphat az a személy, aki szakmai tudásával, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette a köz szolgálatát, valamint annak, aki hosszú időn keresztül szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a község tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi életének fejlődését, és ezzel kivívta a helybéliek elismerését. Et a kitüntető címet – mellyel díszoklevél jár – is évente egyszer adják ki.

A két cím adományozására bárki, illetve bármely jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet tehet javaslatot, május 15-én délután 4 óráig. Ezeket a Földedái Közös Önkormányzati Hivatalba, Hajnal Gábor polgármesternek címezve kell eljuttatni.

Az elismeréseket az idei falunapon adják majd át.