Térség Top

Gránittáblára vésik a földeáki hősök neveit

Nem teljes a földeáki I. világháborús emlékműre egykor felvésett, a két világháború áldozatait megörökítő névsor, derült ki a szobron, illetve a temetőben olvasható nevek összevetéséből. Most az eddig hiányzó áldozatokét is megörökítik, immár abc-sorrendbe rendezve azokat.

Nyolcszázezer forint állami támogatásból és a földeáki önkormányzat háromszáznyolcvannégyezer forint önereje biztosítja, hogy megújuljon a Szent László téren álló alkotás. Az első világháborúban hősi halált halt 245 falubeli emlékére nagy ünnepség keretében 1926. november 7-én állították föl a templom előtt Pásztor János alkotta hősi emlékművet, melyen Krisztus átkarolja a haldokló katonát.

A hősi emlékművet 1927. november 7-én szentelték meg. Később az emlékműre felkerült a II. világháborúban elesett hősök nevei is.

Csakhogy az emlékművön és a temetőben lévő névsor összevetéséből kiderült, hogy vannak olyan nevek, melyek a főtéri emlékművön nem szerepelnek. S melyeket felvéstek rá, azok sincsenek abc-sorrendben. Ennek az oka az, hogy az emlékmű szentelése utáni időkben tisztázódott, hogy az addig nem ismert helyen tartózkodó helybéliről a hadszíntéren vagy hadifogságban vesztette életét, illetve az I. vagy a II. világháború után halt bele a harcokban szerzett sebesülésébe vagy betegségbe.

Az I. világháborús emlékmű mostani felújítása során gránitlapba vésve kerülnének az I., illetve a II. világháborús áldozatok eddig hiányzó nevei. És a tervek szerint helyreállítják a mostani emlékmű helyén állt egykori mécsestartót is.