Térség Top

Földeákon egyelőre szünetel a fogászati rendelés

Az oka, hogy az épület felújítása miatt a doktornő kipakolta a rendelőt. Hajnal Gábor polgármester csütörtökön felveszi a kapcsolatot a vásárhelyi Fontana Egészség és Életmódcentrum tulajdonosával, hogy megkérdezze, ideiglenesen folytatódhat-e ott a rendelés – derült ki a ma esti földeáki testületi ülésen.

Feszült percek kerekedtek már a polgármester, a két ülés közti legfontosabb történéseket felsoroló beszámolója azon részéből, melyből kiderült, Hajnal Gábor aláírta a Termáltechnika Kft. Petőfi utca 4. szám alatti épülete adásvételi szerződését.

Két képviselő: Varga Zoltán és Szabóné Bánfi Erika szóvá tették, hogy a testület január 16-i ülésén született határozat szerint a testület a 12,7 millió forintos vételárral kapcsolatos adásvételi szerződés megkötéséhez csak akkor járult hozzá, ha a Belügyminisztérium 100 százalékban támogatja az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében történő ingatlanszerzését. A két képviselő szerint azonban a szakminisztérium csak 92 százalékos támogatást adott.

Hajnal Gábor polgármester azonban azt mondta, hogy az ingatlanvásárlást 100 százalékban támogatta a BM, s a vételárat már hétfőn átutaltatta. – A jó szándék vezetett, a képviselők tudtával és jóváhagyásával írtam alá a szerződést. A munkaügyi központtól szabad utat kaptunk az ingatlan megvásárlására, s önerőről nem volt szó, ahogy a keretprogram kitöltésénél sem szerepelt ilyen – tette hozzá.

A vita után lecsöndesedtek a kedélyek, a testület egyhangúlag fogadta el a négy előterjesztés határozatait. Így döntött arról, hogy nem emelkednek a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak, de egy későbbi ülésen újratárgyalják az összes települési támogatással kapcsolatos a rendelettervezetet, azaz a támogatások összegét.

Azt is megszavazták, hogy 30 fővel, és 504 ezer 565 forint önerővel induljon a helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram, s a 2,876 milliós önerővel induló mezőgazdasági mintaprogram. Ezzel a fenti ingatlanvásárlást is jóváhagyták.

Elfogadták a község idei közbeszerzési tervét is, mely legfontosabb eleme a csapadékvíz elvezető rendszer megépítése a Gagarin és Bacsó Béla utcákon összesen 36,7 millió forintból, illetve a piaci pavilon és elárusítóhely fejlesztése 30,2 millió forintból.

A testület döntött arról, hogy 2020. március 1-ig havi 20 ezer forint bérleti díjat kell fizetnie a Mobil Földeáki Fiatalok Egyesületének, és térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a művelődési ház egyik helyiségét a körzeti megbízottnak, havi fogadóórája idejére.

Az is kiderült, hogy a fogorvosi rendelő felújítása idejére szünetel a rendelés. S mert helyben nem találtak az előírásoknak megfelelő helyiséget, Hajnal Gábor az ígérte, hogy csütörtökön felveszi a kapcsolatot a vásárhelyi Fontana Egészség és Életmódcentrum tulajdonosával, hogy az átmeneti idő alatt a földeáki fogorvosi rendelés ott működhessen.