A kiszombori római katolikus plébániába látogattak kedd délután a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai, akik a Historia Domussal, azaz a plébánia történetével ismerkedhetek meg. Képek: KMHHK

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör érdeklődő tagjai és az érdeklődők számára, Varga Attila esperes-plébános tette lehetővé, hogy betekintsenek a Historia Domusba, azaz a plébánia történetét megörökítő latin, illetve magyar nyelvű érdekes részben fényképekkel illusztrált iratokba, feljegyzésekbe.

Borsi Sándor művésztanár és a zombori helytörténet kutatója régóta keresgeti a múlt emlékeit az 1720-1986 közötti időkről szóló írásműben. Ebbeli kutatási eredményeit tárta a megjelent zomboriak elé, akik érdeklődve lapozgatták az eddig soha nem látott lapokat, és emlékeztek a régi időkre a látott képek alapján – tudtuk meg Endresz Erzsébettől, a honismereti kör elnökétől.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest