Huszonhat óvodást kísértek el az óvónők és szüleik a Magyarcsanádi Református Általános Iskola csütörtök délutáni nemzetiségi napjára. A gyerekek szerb és román alapszavakat tanultak, végül édességekkel és márciuskával, azaz a román tavasz jelképével valamint rengeteg élménnyel mehettek haza.

A leendő kisiskolásokat hívta tegnap délután a Magyarcsanádi Református Általános Iskola, hogy a nagycsoportos óvodások és szüleik betekintést nyerhessenek az intézmény életébe. Ez alkalommal azt mutatták meg, miben más ez az suli, mint a többi.

Szülők és óvó nénik kíséretében 26 óvodás érkezett a környékről, akik játékos, interaktív román és szerb nyelvi bemutatóórán vehettek részt a délután folyamán Molnárné Ruzsa Éva és Kollár Ferenc nyelvtanárok vezetésével.

Együtt tanulták a kisiskolásokkal románul a testrészek, a színek, az állatok neveit, dalokat, mondókákat és román nemzetiségi táncokat. Párbeszédes formában elsajátították a bemutatkozást. Dolgoztak páros és csoportmunkában, használhatták az interaktív táblát.

Szerbül is elsajátíthatták a színek, testrészek, gyümölcsök neveit, de megtudhatták azt is, azon a nyelven hogyan kell bemutatkozni. Gyakoroltak egyszerű utasításokat, játékos matematikai feladatokat oldottak meg. A szerb óra végén a tanult gyümölcsöket el is fogyaszthatták a vendég gyerekek. Jutalomként szerb csokoládéval és édességgel térhettek haza a leendő kisiskolások. Akik a román órán vettek részt, hagyományos román édességeket kóstolhattak és vihettek haza.

Ajándékként minden résztvevő választhatott a szebbnél szebb „márciuskából”, ami Romániában és a magyarországi románok által lakta településeken tradicionális jelképe a tavasz köszöntésének. A remek hangulatban telt a szerb és romén nemzetiségi napot, amit az elégedett szülők és a vidám gyerekek bizonyítottak.

Mivel Magyarcsanád megalapítása óta nemzetiségek által lakott község, az iskola Magyarországon egyetlen, ahol két nemzetiségi nyelvet is oktatnak, s Csongrád megyében abban is egyedi, hogy itt románul is tanulnak a diákok. Minden gyermek – függetlenül attól, hogy a kisebbséghez vagy a többséghez tartozik – , együtt sajátítja el a választott kisebbség nyelvét (azaz a románt vagy a szerbet), népismereti, műveltségi anyagát – a szülők igényeihez igazodva heti 5 órában az első osztálytól egészen a nyolcadikig.

A nyelvtanítás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrző foglalkozásokra is, így diákok még több óraszámban ismerkedhetnek meg az általuk tanult nyelveket beszélő nép, illetve ország kultúrájával.

Az iskolában fontosnak tartják a nemzetiségi hagyományok ápolását, bővítését tanórán, szakkörön és tanórán kívüli foglalkozásokon, kulturális rendezvényeken. Nemzeti, nemzetiségi és egyházi ünnepségeken állandóan részt vesznek, hagyományőrző néptánccsoportjuk előadásai pedig mindig a legszínvonalasabb kitüntető címet kapják.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest