Dr. Tóth Ferenc, nyugalmazott múzeumigazgató élete és munkássága tiszteletére emléktáblát avattak péntek délelőtt. Az avatáson Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató osztotta meg gondolatait.

Mint Szikszai Zsuzsanna elmondta: nehéz szívvel áll itt, a megrendülés, a meghatottság és a tisztelet érzése szorítja torkát. A múzeumigazgató felidézte Dr. Tóth Ferenc életét és munkásságát, hitvallását és eredményeit.

– Dr. Tóth Ferenc, városunk talán utolsó polihisztora nem önmagáért élt, ő a közösségéért, a városért, a múzeum szakmai és tudományos életének felemeléséért tevékenykedett egész életében. Azzal a szándékkal tette mindezt,  hogy valami maradandót, valami jelet hagyjon maga után, és ezen alkotással élje túl halandó életét – hangsúlyozta.

– Számomra és valamennyiünk számára Dr. Tóth Ferenc élete és munkássága követendő példa, amelyet ha röviden kellene összegeznem, akkor a következő szavakkal tudnám jellemezni: minőség, a szakmai igényesség a tanításban, a kutatásban, igényesség a gondolatok megfogalmazásában, a leírt szövegekben, a felszínesség elutasításában. Szabad szellem, a véleményalkotás szabadsága, igény a tudás megszerzésére és átadására, a tolerancia és a kritikus gondolkodás. De jellemezte őt a nyitottság: a világ jelenségei, a kultúra, az irodalom, a képzőművészet, a történelem értékei iránt, mások értékei és kultúrája iránt is. Tisztelt emlékezők, Dr. Tóth Ferenc tanítani született, és tanított egész életében. Nemcsak tudást, hanem emberi jellemet, a jóra való törekvést is. Maga köré gyűjtötte azokat, akikkel egy erős szellemi tőkét kovácsolt össze, így lett múzeuma Makónak, és így lett jövője és rangja  az általa megteremtett intézménynek. – összegezte Szikszai Zsuzsanna, majd így zárta gondolatait:

– Ez a tábla hirdesse a városunkért munkálkodó, tudósember példáját és ars poeticáját, hitvallását, mely így szól: a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Dr. Tóth Ferenc által ránk hagyott szellemi öröksége legyen a nemzet szolgálatát hivatásul választó ember számára mérték, példa és biztatás!

A Makó Város Önkormányzata és a József Attila Múzeum által állított  emléktáblát Pálfalvi Zoltán, a Belvárosi Szent István király templom plébánosa áldotta meg. Koszorút helyezett el Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester, Dr. Tóth Ferenc családja és a múzeum dolgozói, a jelenlévők pedig elhelyezték az emlékezés virágait.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest