Hírek Kiemelt hírek Makó

Felavatták a „legmakaibb makai”, Dr. Tóth Ferenc emléktábláját

Dr. Tóth Ferenc, nyugalmazott múzeumigazgató élete és munkássága tiszteletére emléktáblát avattak péntek délelőtt. Az avatáson Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató osztotta meg gondolatait.

Mint Szikszai Zsuzsanna elmondta: nehéz szívvel áll itt, a megrendülés, a meghatottság és a tisztelet érzése szorítja torkát. A múzeumigazgató felidézte Dr. Tóth Ferenc életét és munkásságát, hitvallását és eredményeit.

– Dr. Tóth Ferenc, városunk talán utolsó polihisztora nem önmagáért élt, ő a közösségéért, a városért, a múzeum szakmai és tudományos életének felemeléséért tevékenykedett egész életében. Azzal a szándékkal tette mindezt,  hogy valami maradandót, valami jelet hagyjon maga után, és ezen alkotással élje túl halandó életét – hangsúlyozta.

– Számomra és valamennyiünk számára Dr. Tóth Ferenc élete és munkássága követendő példa, amelyet ha röviden kellene összegeznem, akkor a következő szavakkal tudnám jellemezni: minőség, a szakmai igényesség a tanításban, a kutatásban, igényesség a gondolatok megfogalmazásában, a leírt szövegekben, a felszínesség elutasításában. Szabad szellem, a véleményalkotás szabadsága, igény a tudás megszerzésére és átadására, a tolerancia és a kritikus gondolkodás. De jellemezte őt a nyitottság: a világ jelenségei, a kultúra, az irodalom, a képzőművészet, a történelem értékei iránt, mások értékei és kultúrája iránt is. Tisztelt emlékezők, Dr. Tóth Ferenc tanítani született, és tanított egész életében. Nemcsak tudást, hanem emberi jellemet, a jóra való törekvést is. Maga köré gyűjtötte azokat, akikkel egy erős szellemi tőkét kovácsolt össze, így lett múzeuma Makónak, és így lett jövője és rangja  az általa megteremtett intézménynek. – összegezte Szikszai Zsuzsanna, majd így zárta gondolatait:

– Ez a tábla hirdesse a városunkért munkálkodó, tudósember példáját és ars poeticáját, hitvallását, mely így szól: a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Dr. Tóth Ferenc által ránk hagyott szellemi öröksége legyen a nemzet szolgálatát hivatásul választó ember számára mérték, példa és biztatás!

A Makó Város Önkormányzata és a József Attila Múzeum által állított  emléktáblát Pálfalvi Zoltán, a Belvárosi Szent István király templom plébánosa áldotta meg. Koszorút helyezett el Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester, Dr. Tóth Ferenc családja és a múzeum dolgozói, a jelenlévők pedig elhelyezték az emlékezés virágait.