Bár globálisan növekszik a keresztény közösség az afrikai, ázsiai és dél-amerikai országok demográfiai és kulturális sajátosságainak köszönhetően, a hívők számát tekintve az iszlám az évszázad közepére beérheti a krisztusi vallást. A kereszténység bölcsőjeként ismert közel-keleti régióban az össznépesség tíz százalékáról ötre csökkent a jelenleg még legnagyobb világvallás hívőinek a száma – írja a Magyar Idők.

Bár a kereszténységnek van a legtöbb követője a vallások közül, századunk közepére a hívők számában az iszlám megelőzheti. A hét és fél milliárdos globális népesség nagyjából egyharmada keresztény, s bár ez jóval több, mint az 1,8 milliárdot megközelítő muzulmánok létszáma, utóbbiak közössége jóval dinamikusabban nő – olvasható a Budapest Report on Christmas Persecution 2017 című összeállításban.

A jelentésben kiemelték: a keresztény közösség száma az új évezredben nagyjából félmilliárddal növekedett, a muzulmán hívők közössége is közel ennyivel gyarapodott, s ezzel Mohamed követőinek a létszáma majdnem másfélszeresére ugrott az ezredforduló óta. Várhatóan 2060-ra éri el a globális muzulmán népesség a keresztény közösség nagyságát, hárommilliárd feletti létszámmal.

Az iszlám vallás híveinek az életkora és a termékenységi rátája jól érzékelteti a tendenciát: a jelentésben hivatkozott Pew Research Center (PRC) legfrissebb kutatása szerint míg a muzulmánok átlagéletkora 24, addig a keresztényeké 30 év. Az utóbbi csoport páronként átlagban 2,6 gyermeknek ad életet, ám a muzulmánoknál ez a szám 2,9, ez pedig minden vallás közül a legmagasabb érték.

Napjainkban minden harmadik keresztény ember a szubszaharai Afrikában, Ázsiában, vagy a csendes-óceáni térségben él, míg a nyugati világ – Észak-Amerika, Európa, Japán, Ausztrália – hívői a világ kereszténységének egyre kisebb hányadát alkotják, hiszen századunk végére Európa és Amerika népessége nagyjából kétmilliárd lesz, Ázsia és Afrika lakossága viszont megközelíti majd a kilenc és fél milliárdot.

Míg száz éve csak mintegy 109 millióan vallották magukat a krisztusi vallás követőjének a főként afrikai, ázsiai és latin-amerikai országok alkotta úgynevezett „globális délen”, addig 2010-re már közel 1,2 milliárdos közösséget alkottak. Ezzel egy évszázad alatt 18 százalékról 61-re nőtt az ott élő keresztények aránya a teljes helyi népességen belül. Negyven év leforgása alatt Afrikában élhet majd a globális kereszténység 42 százaléka. Az átrendeződés mértékét mutatja, hogy 2010-re az Egyenlítőtől délre élő keresztények száma megközelítette az 566 milliónyi összeurópai lakosságét.

A kereszténység térvesztése az iszlámmal szemben a közel-keleti térségben a legszembetűnőbb. Amint a tanulmánykötetben rámutattak: 1900 és 2010 között egyebek mellett Egyiptomot, Irakot, Líbiát, Izraelt, valamint Szíriát magában foglaló területen megnégyszereződött a keresztények összlétszáma, ezzel párhuzamosan pedig a nem keresztény – főként muszlim – lakosság létszáma a tízszeresére nőtt. Ennek eredményeképpen a keresztények aránya az e vallás bölcsőjeként ismert régióban az össznépesség tíz százalékáról ötre csökkent.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest