Hogy micsoda? A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ). Amely 2013 nyarától, jogszabály által előírt keretek között működik. Létrehozásának célja az építőipari kintlévőségek, lánctartozások mérséklése, a peres eljárások számának csökkentése volt.

2013. augusztus közepe óta fogad be kérelmeket a TSZSZ. Egyrészt a tervezési, kivitelezési szerződések teljesítéséből eredő, a megrendelő, a tervező, a kivitelező, vagy az alvállalkozó kérelmére készít szakértői véleményt, ha a teljesítésigazolás kiadására nem került sor, kiadása vitás, vagy kiadták, de annak alapján a kifizetés nem történt meg.A szakértői eljárás során a TSZSZ által kijelölt háromtagú szakértői tanács megvizsgálja a szerződés megvalósulását, és szakvéleményt ad arról, hogy a szerződés szerinti teljesítés megtörtént-e, és amennyiben erre nem, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon került sor, a teljesítésért járó ellenérték megfizetése milyen összegben indokolt.

A szervezet véleményt ad olyan esetekben is, amikor szerződést biztosító mellékkötelezettségek – bankgarancia, zálogjog, kezesség – érvényesíthetőségében van vita a felek között, amely az eddig beadott kérelmek esetében csak a bankgarancia lehívását jelentette. Ebben az esetben azt vizsgálják a szakértők, hogy a mellékkötelezettség érvényesítése egyáltalán indokolt, vagy nem indokolt. Általában a bankgaranciát annak teljes összegére hívják le, amely gyakorta túlzott igénynek tekinthető. Ilyen esetekben akár olyan megállapítás is lehetséges, hogy bár a lehívás indoka fennáll, de a mértéke túlzott.

Az eljárás mindkét esetben kizárólag Magyarországon megvalósuló építési beruházásokkal kapcsolatosan kérhető.

A TSZSZ eljárása díjköteles. A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadásakor fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára. A szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben vitatott bruttó összeg értékének 1 %-a, minimum bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó 450 000 Ft. 

A kérelem legegyszerűbben a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv elektronikus kérelem befogadási rendszerén keresztül adható be. A kérelmezők közvetlenül egyetlen online felületen tölthetik ki a kérelem űrlapot és csatolhatják a vitás teljesítéshez kapcsolódó dokumentumaikat.A kérelem befogadási rendszer elérhetősége: http://www.mkik-tszsz.hu

A szakértői tanács a szakértői véleményt a becsatolt dokumentumok figyelembe vételével, a kivitelezés helyszínén végzett helyszíni szemle tapasztalatai alapján készíti el. A szakértői eljárás eredményességéhez ezért szükséges a vitatott munka minél teljesebb körű dokumentáltsága.

A létrehozás óta eltelt idő alatt már több, mint 800 db kérelmet nyújtottak be a TSZSZ-hez, a kérelmek száma minden évben meghaladta az előző évit. Az eddigi kérelmezők több, mint fele kivitelezői alvállalkozó volt.Azt, hogy jelentős részben kis- és közepes vállalkozók fordulnak a TSZSZ-hez, az is jelzi, hogy a beadott kérelmek kb. felénél a vitatott összeg nagysága nem érte el a bruttó 6 millió Ft-ot. Az eddig beadott kérelmekhez tartozó vitatott összegek nagysága megközelíti a 25 milliárd forintot, az ezek mögött álló beruházási érték pedig meghaladta a 200 milliárd forintot.

A szakvéleménnyel lezárult eljárásokban az eljáró szakértői tanácsok átlagosan a vitatott összeg 60-70 százalékátát állapították meg. 

Az elmúlt három év tapasztalata, hogy a kérelmek kb. 5 százalékban a feleknek már a TSZSZ eljárás alatt, és további 25 százalékuknak a szakvélemény birtokában sikerült megegyezésre jutniuk, ezzel is csökkentve a peres eljárások számát.

Amennyiben a TSZSZ eljárás eredményeképpen elkészült szakvélemény birtokában sem jutnak egyezségre a felek, úgy marad a peres út, ahol a szakvélemény rendeltetése az, hogy a perben rendelkezésre álljon egy olyan szakértői vélemény, amelyre a bíróság ítéletét alapíthatja. Ha a keresetet a TSZSZ szakértői véleményére alapítják, és az egyéb jogszabályi feltételek is teljesülnek, akkor a bíróságnak a kiemelt jelentőségű perek szabályai szerint kell lefolytatnia az eljárást.2018. január 1-től a TSZSZ szakvéleményére alapított perek szabályait a TSZSZ működésének részleteiről rendelkező 2013. évi XXXIV. törvény tartalmazza. Az új Polgári perrendtartás hatályba lépésével tehát a TSZSZ szakvéleményéhez fűződő eljárásjogi kedvezmények nem szűnnek meg.

A lezárult bírósági eljárások egy része ítélettel, másik része megegyezéssel fejeződött be.  Az ítélettel zárult ügyek döntő többségében a TSZSZ szakvéleményben megállapított összeg nagy részét (80%-át vagy többet) jogosnak ítélte a bíróság.

További információk a kérelem kitöltésével és a szakértői eljárással kapcsolatban megtalálhatók a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv honlapján: http://www.mkik.hu/hu/tszsz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest