Hírek Kiemelt hírek Makó Színes

Lezárult a Erasmus+ program a JAG-ban

Lezárult a Makói József Attila Gimnázium részvételével lebonyolításra kerülő, két éven át tartó Erasmus+ „Nature as the Source of our Wealth” elnevezésű nemzetközi program. A pályázat beadásakor a gimnázium célja az volt, hogy a diákok mindennapi tantervben szabályozott kötelezettségein túl olyan plusz élményeket nyújtson, melyek a szaktárgyi ismeretek specifikus elmélyítése mellett lehetőséget teremtenek a nyelvtanulásra, kapcsolatépítésre és olyan globális, gyakorlatias elveket megvalósító látásmód kialakítására, melyek a jelenkor fiataljai számára elengedhetetlenek.

Nagy sikerként könyveli el a Makói József Attila Gimnázium, hogy a Törökországot, Csehországot, Lengyelországot, Spanyolországot, Magyarországot összekötő együttműködés nemzetközi főkoordinátora a JAG volt. Az iskola pedagógusainak, valamint a két projekt-vezetőnek Péczelyné Gerencsér Zsuzsannának és Charles Richard Marshallnak köszönhetik mindezt. Az egyhetes magyarországi záró rendezvény 26 gimnazista diák és 16 tanár részvételével zajlott le. A lezárult kétéves együttműködési program pozitív tapasztalatai minden várakozást meghaladtak.

A hagyományos nemzetközi programok eredményeit túlszárnyalva ez a pályázat lehetőséget teremtett az együttműködésben megvalósuló tudományos munkára is. A diákok nem csak elutaztak az egyes országokba, hanem szakmai előadásokat, matematikával, földrajzzal, környezetvédelemmel kapcsolatos projekteket dolgoztak ki és adtak elő angol nyelven. A JAG tanulói megismertek más országokat és kultúrákat, ezáltal fejlesztve nyelvtudásukat, nyitottságukat az eltérő szokásrendszerben, kulturális térben élő embertársaikkal szemben.

Utazások és vendégfogadások keretén belül lehetőséget kaptak személyes kapcsolataik kiterjesztésére, önálló tapasztalatokon nyugvó értékrend kialakítására. A környezettudatos látásmód, az élővilág védelme központi vázát jelentette a pályázatnak, mely során rendhagyó órák, projektmunkák keretén belül dolgoztak együtt a különböző nemzetek diákjai és tanárai. Angolul kommunikáltak, számításokat, kísérleteket végeztek, filmet forgattak, ppt bemutatókat, fogalmazásokat, munkaterveket készítettek. A teljesség igénye nélkül: növénytermesztés, környezetvédelem, energiagazdálkodás, veszélyeztetett növény és állatfajok, Magyarország természetvédelme, a Tisza élővilága, környezeti katasztrófák, borvidékek, Hungarikumok voltak a kiemelt témák.


Lengyelország és a vendéglátók.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült az előadások során városunkat is népszerűsíteni – tudtuk meg a tanári kartól. Bemutatták Makót és térségét turisztikai szempontból és a projekt témákhoz kapcsolódóan is. Így készülhetett előadás Makó gazdálkodásáról, a Maros vízminőségéről, a Dél-alföld élővilágáról. A komplex ismeretátadás jegyében színdarabot és filmet is készítettek a diákok.

A külföldi utazások megszervezése mellett a legnagyobb kihívást a városunkba érkező vendégek fogadása jelentette. A hét folyamán a fokozottan védett Kiskunsági Nemzeti Parkot és a Szeged- Fehér tó madárvilágát mutatták be. A Dél-Alföld élővilágának alaposabb megismerése érdekében a diákok számos munkáltató órán vettek részt: feladatlapokat töltöttek ki, veszélyeztetett növényeket és állatokat rajzoltak textil táskákra, puzzle játékot játszottak, és csapatversenyben vettek részt. Ellátogattak az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karra, ahol a régió élővilágát bemutató „Tudástár” érdekes gyűjteményeit, valamint kémiai kísérleteket tekintettek meg. Nemzetközi csapatok részvételével a partnerországokban található „Világörökség” helyekről természetismereti csapatversenyt, angol nyelvű bemutató órákat rendeztek.

A két éves együttműködés lezárásaként a legkedvesebb fotóinkból kiállítást szerveztek, hogy így is megőrizhessék a legemlékezetesebb pillanatokat. A projekt emlékei, kutatásai, eredményei mindenki számára elérhetőek a JAG Erasmus oldalán. Bíznak benne, hogy a megkezdett munka tovább folytatódik, és a jövendő gimnazisták is részesülhetnek hasonló élményekben.


Spanyolország is búcsúzik.

Szeretnénk köszönetünket és elismerésünket kifejezni mindazon diákoknak, akik segítették a pályázat megvalósulását: elég bátrak voltak ahhoz, hogy angol nyelven nagyközönség előtt ismertessék hazánk és lakóhelyünk természeti kincseit, kicsi, de fontos tudományos munkájukkal, kisfilmjeikkel hozzájárultak a munkához. Köszönjük az iskola tanárainak a bemutató órákat, a szakmai, módszertani anyagokat.
Külön is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, akik fontosnak tartották a munkánkat, szeretettel és gondoskodással fogadták a külföldi diákokat. Nemcsak szállást biztosítottak, de családot, esti programokat, szép, emlékezetes összejöveteleket szerveztek vendég diákjaink számára. Emlékeink között őrizzük a búcsúzás könnyes pillanatait, a fogadalmakat, hogy újra látjuk majd egymást. Bízunk abban, hogy ezek a barátságok még sokáig megmaradnak!

Képek és szöveg forrás: Makói József Attila Gimnázium.