Hírek Kiemelt hírek Makó

Mályusz Elemérre emlékeztek születésének 120. évfordulóján

1898-ban ezen a napon született Makón Mályusz Elemér történész, egyetemi tanár, az MTA tagja, akinek munkássága a mai napig kiemelkedő helyet foglal el. A Szirbik Miklós Egyesület, valamint a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum szervezésében emlékeztek meg a 120 éve született történészről emléktáblája előtt a mai napon.

Mályusz Elemér a magyar történettudomány egyik legjelesebb alkotója, akinek munkáját nemcsak Magyarországon, nemzetközileg is számon tartják. Makón született, majd később családja Szegedre költözött, Mályusz Elemér pedig a piaristáknál tanult, amely a későbbiekben meghatározó volt számára, hiszen ott sajátította el történelemtudományi alapismereteit, és tanulta meg, mit is jelent magyarnak lenni. Diplomamunkáját Turóc vármegyéről írta, Kristó Gyula történészprofesszor megítélése szerint ezzel alapművet alkotott, amelyet a mai napig is annak tartanak. Kiválóan tudott latinul, nagyon komoly forrásfeltáró munkát végzett, okleveleket gyűjtött és jelentetett meg, foglalkozott a középkorral, az újkorral és az egyháztörténettel is, tagja volt az MTA-nak is, saját könyvtára pedig 12 ezer könyvet számlált.

navigate_before
navigate_next

– Számunkra makóiaknak és a múzeumi dolgozóknak, illetve a Szirbik Miklós Egyesületnek azért fontos Mályusz Elemér, mivel ő volt az egyik első történészprofesszor, aki megfogalmazta, hogy a helytörténetet tudományos alapokon, komolyan kell művelni. A nemrégiben elhunyt dr. Tóth Ferenc, egyesületünk tiszteletbeli elnöke, a múzeumunk volt igazgatója valami hasonló helytörténet-írást valósított meg; történész, néprajzos, művészettörténész, ha kellett irodalmár volt, igazi polihisztorként működött Makón, valószínűleg az utolsó polihisztora volt a városnak, legalábbis a bölcsészettudományok terén biztosan – mondta el Forgó Géza történész-muzeológus a köszöntőjében.

– Nekünk nagyon fontos, hogy megemlékezzünk azokról, akik Makóról indultak és valami olyasmit alkottak, értéket teremtettek, amelyre büszke lehet ez a város – emelte ki Forgó Géza. A köszöntőt követően koszorúkkal emlékeztek meg Mályusz Elemérről.