Hírek Makó Programok

Tájékoztatás és lakossági fórum Makó Város Településfejlesztési Koncepciójának tervezete kapcsán

Makó Város Önkormányzata elkészíttette Makó Város Településfejlesztési Koncepcióját, mely’ a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum. A dokumentum tervezetét a polgármester partnerségi egyeztetésre, véleményezésre bocsátja.

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (partnerek) vehetnek részt:

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosultak
  • a makói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  • a makói székhellyel bejegyzett civil szervezetek,
  • a Makón működő egyházak
  • a polgármesternél 2018.május 16-át megelőzően bejelentkezett környezetvédelmi egyesületek

A dokumentum tervezete megtekinthető személyesen, a Polgármesteri Hivatal 207. számú irodájában – ügyfélfogadási   időben –  továbbá    Makó város honlapján, – „Településfejlesztési koncepció 2018 – tervezet” címmel – az alábbi internetes oldalon:

Makó Város Önkormányzata lakossági fórumot is szervez az ügyben:

A lakossági fórum helyszíne: Makói Korona Rendezvényközpont (Makó, Széchenyi tér 10. – emeleti díszterem)

A lakossági fórum időpontja: 2018. június 21. (csütörtök) 17:00

Az észrevételek, javaslatok megtétele a lakossági fórum alkalmával is lehetséges.