Programok

Tájékoztatás és lakossági fórum Makó Város Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete kapcsán

Makó Város Önkormányzata elkészíttette Makó Város Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendeletét. Ezen kézikönyv és jogszabály hosszú távon kívánja meghatározni és alakítani épített környezetünket – és ebből kifolyólag építési tevékenységeinket – Makó Város közigazgatási területén. A dokumentum tervezetét a polgármester partnerségi egyeztetésre, véleményezésre bocsátja.

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosultak
b) a makói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
c) a makói székhellyel bejegyzett civil szervezetek,
d) a Makón működő egyházak
e) a polgármesternél 2018.május 16-át megelőzően bejelentkezett környezetvédelmi egyesületek

A dokumentumok tervezete megtekinthető személyesen, a Polgármesteri Hivatal 207. számú irodájában – ügyfélfogadási időben – továbbá Makó város honlapján, -, „Településképi arculati kézikönyv 2018 – tervezet” valamint „Településképi rendelet 2018 – tervezet” címmel, az alábbi internetes oldalakon:

www.mako.hu/onkormanyzat/telepulesrendezes/

Makó Város Önkormányzata lakossági fórumot is szervez az ügyben:

A lakossági fórum helyszíne: Makói Korona Rendezvényközpont Makó, Széchenyi tér 10. – emeleti díszterem

A lakossági fórum időpontja: 2018. június 21. (Csütörtök) 17:00

Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban – a lakossági fórum alkalmával – továbbá írásban – postai vagy elektronikus úton – az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
E-mail cím: aron.kaposta@mako.hu

Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje: 2018. július 06.