Makó Város Önkormányzata elkészíttette Makó Város Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendeletét. Ezen kézikönyv és jogszabály hosszú távon kívánja meghatározni és alakítani épített környezetünket – és ebből kifolyólag építési tevékenységeinket – Makó Város közigazgatási területén. A dokumentum tervezetét a polgármester partnerségi egyeztetésre, véleményezésre bocsátja.

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosultak
b) a makói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
c) a makói székhellyel bejegyzett civil szervezetek,
d) a Makón működő egyházak
e) a polgármesternél 2018.május 16-át megelőzően bejelentkezett környezetvédelmi egyesületek

A dokumentumok tervezete megtekinthető személyesen, a Polgármesteri Hivatal 207. számú irodájában – ügyfélfogadási időben – továbbá Makó város honlapján, -, „Településképi arculati kézikönyv 2018 – tervezet” valamint „Településképi rendelet 2018 – tervezet” címmel, az alábbi internetes oldalakon:

www.mako.hu/onkormanyzat/telepulesrendezes/

Makó Város Önkormányzata lakossági fórumot is szervez az ügyben:

A lakossági fórum helyszíne: Makói Korona Rendezvényközpont Makó, Széchenyi tér 10. – emeleti díszterem

A lakossági fórum időpontja: 2018. június 21. (Csütörtök) 17:00

Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban – a lakossági fórum alkalmával – továbbá írásban – postai vagy elektronikus úton – az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
E-mail cím: aron.kaposta@mako.hu

Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje: 2018. július 06.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest