Kék hírek Kiemelt hírek Térség

Súlyosbították a palotai gazda büntetését

A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa megváltoztatta a Makói Járásbíróság K. L. M. vádlottal szemben kényszermunka bűntette miatti büntetőügyben meghozott elsőfokú ítéletét akként, hogy a vádlottal szemben kiszabott – végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés tartamát 2 évre súlyosította. Képünk az első fokú tárgyaláson készült.

A Makói Járásbíróság elsőfokú ítéletében bűnösnek mondta ki a vádlottat 5 rendbeli kényszermunka bűntettében, ezért őt 1 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett fogház fokozatú szabadságvesztésre és 300 napi tétel, összesen 900 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a mezőgazdasági termeléssel és állattenyésztéssel foglalkozó vádlott a korábban hozzá került sértetteket nehéz életkörülményeik – így családi kötődéseik hiánya, vagyontalanságuk, alulképzettségük és munkanélküliségük – kihasználásával pihenőnap és pihenőidő nélkül akár napi 14-15 órában foglalkoztatta. A sértettek a vádlottnál kialakított rossz lakhatási körülmények között éltek, munkabérrel és érdemleges választási lehetőséggel nem rendelkeztek. A vádlott a sértettek ezen kiszolgáltatott helyzetét tovább erősítette, fenntartotta, ezáltal kihasználta és 2013. július 1. és július 11. napjai közötti időszakban olyan ráhatást gyakorolt a sértettekre, mellyel cselekvési szabadságukat befolyásolta. A sértettek a vádlott által alkalmazott kényszer hatására vállalták a mindennapos, pihenőnap nélküli munkavégzést a vádlott által biztosított elfogadhatatlan körülmények között.

A vádlott cselekményével a sértettek kiszolgáltatott helyzetének kihasználásával őket munkavégzésre kényszerítette gazdasági haszna növelése, ekként haszonszerzés végett.

A másodfokú bíróság az ügyben megtartott nyilvános ülés eredményéhez képest úgy ítélte meg, hogy indokolt a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés tartamának súlyosítása. Emellett a másodfokú bíróság osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy a büntetés célja a szabadságvesztés végrehajtása nélkül is elérhető, így az elsőfokú bíróság ítéletét a szabadságvesztés büntetés mértékének súlyosításán túl helybenhagyta.