Makó

A Magyar Népviselet Napja a makói múzeumban

Április 24-én rendezik meg a Magyar Népviselet napját a makói múzeumban, ahol ezen a napon érdekes népi és retro viseletek is láthatók lesznek.

A József Attila Múzeum múzeum már az 1950-es megalapításától fogva kiemelten fontosnak tartotta a kerámiák, festett bútorok és a hagymatermesztési eszközök gyűjtése mellett, a viseletek gyűjtését is.

Az első néprajzi leltárkönyvet 1952-ben nyitották meg és már ebben az időben számos viseleti darabot leltároztak. Az alapítástól eltelt közel 70 év alatt az ott dolgozó néprajzos munkatársak, mind fontosnak tartották a viseleti gyűjtemény gyarapítását. Ennek köszönhetően a legnagyobb számú és legteljesebb anyag Apátfalváról került ide. Itt maradt meg a környéken a legtovább a népviselet.

Gazdag női felsőruházati anyag, szoknyák, kötők, testhezállók, fejkendők, vállkendők tárháza jött így létre. Figyelemre méltóak a férfi viseletek: bőgatyák, gazdagon hímzett jegyingek. A gyűjteményt a különböző lábbelik: papucs, cipő, csizma kollekciója teszi teljesebbé. Különlegességként őriznek viseleti kiegészítőként, gazdagon díszített fehér lyukhímzéssel készített jegykendőket, mely közül többre belehímezték az évszámot és készítője monogramját is.

A magyarcsanádi román és szerb nemzetiségi lakosság köréből is őriz a múzeum rájuk jellemző, sajátos stílusjegyeket hordozó viseleti darabokat, például arany-ezüst hímzésű főkötőket, ingeket. A pitvarosi és csanádalberti szlovák nemzetiségi viseletek jeles darabjai a gyűjteménynek, melyek leheletfinom készítésű főkötőket és gazdagon hímzett ködmönöket tartalmaznak.

Makó sajátos paraszt-polgári viseletei is megtalálhatók. Ezek az elmúlt években bekerült anyaggal gazdagították a gyűjteményt, mely gyarapítói a hagyományos viseletek mellett fontosnak tartották a „kivetkőzést” követő viseleti darabok begyűjtését is, sőt napjainkban már az úgynevezett retro időszakból (’60-as, ’70-es, ’80-as évek) nagyszámú és egyre bővülő anyagot is begyűjtöttek.

A múzeum törzsanyagáról és Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjteményről elmondható, hogy a múzeum rendkívül gazdag és változatos viseleti gyűjteménye átfogó képet ad a térség viseletkultúrájáról, tükrözi annak jellegzetességeit és változatait. Mindezt gazdag archív fotó és adattári anyag egészíti ki. A múzeum ebből a hatalmas és nagyon értékes anyagból válogatott a Magyar Népviselet Napjára rendezett kamara kiállítására, melyet Börcsök Attila – gyűjteménykezelő rendez – tudtuk meg Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgatótól.