Makó Színes

A Boldogasszony Iskolanővérek intézményvezetői pályázati felhívása

A Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesközösség pályázatot hirdet a fenntartásában működő makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium (SZIGNUM) – OM azonosító: 029757 – intézményvezetői beosztásának ellátására. Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola.

A két párhuzamos osztály közül az egyik magyar-angol kéttannyelvű osztály, a másik angol tagozatos osztály.

A munkaviszony időbeli hatálya: határozatlan idejű.

A munkaviszony jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás öt év határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig szól.

Illetmény: megegyezés szerint

A munkavégzés helye: 6900 Makó, Szent István tér 14-16.

Az iskolafenntartóról:

A Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi katolikus szerzetesközösség. „Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” /Konstitúciónk, 22. pont/

Az intézményvezető feladata az iskola szakszerű és törvényes működtetése a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően.

Érték számunkra a tapasztalatszerzésre, a kritikus gondolkodásra, az ismeretszerzés egyén iútjainak elfogadására, támogatására törekvő tanári és vezetői hozzáállás.

Olyan vezetőt keresünk,

 – akinek van az intézményre érvényes víziója,

 – aki épít a meglévő pedagógusok erősségeire, tapasztalataira,

 – aki ösztönzi a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra irányuló tanári kezdeményezéseket,

 – akinek fontos, hogy az iskolában – diákban, tanárban egyaránt – megmaradjon a tanulás öröme, aki hisz a szociális és érzelmi képességek, az innovatív gondolkodás iskolai környezetben való fejlesztésének fontosságában,

– aki az iskolanővéri tanítványkép szellemében alakítja az iskola légkörét és szellemiségét, szoros együttműködésben a vezetői teammel, a lelki igazgatóval, a pedagógusokkal, a szülőkkel és a technikai dolgozókkal.

Az iskolanővéri tanítványkép

Pályázati feltételek:

– általános iskolai pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképzettség,

– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– keresztény életvitel,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– vezetői tapasztalat közoktatásban és/vagy egyéb területen,

– legalább középfokú angol nyelvtudás.

A pályázás folyamata:

1.) 2018. április 30-ig az alábbi dokumentumokat kérjük benyújtani elektronikusan az allas@iskolanoverek.hu címre:

– fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai fejlesztési terv,

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

– a pályázati feltételek között nevesített szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

– eredeti példányú, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

2.) A pályázati felhívásra jelentkezőket egy személyes beszélgetésre hívjuk.

3.) A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

Szívesen vesszük a pályázók személyes érdeklődését az iskolában, telefonos egyeztetés

után. Baráti Eszter Kinga nővér, lelki igazgató telefonszáma: 30-8642322,

A pályázattal kapcsolatos további információ a fenntartótól az allas@iskolanoverek.hu e-mail címen kérhető.