Hírek Színes

Lengyel, magyar – két jó barát

Ma van a lengyel-magyar barátság napja, amely 2007-ben került az ünnepnapok közé. A történelmi barátság ráadásul már az Árpád-kortól meghatározó volt a két nép életében.

MH – színes

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki – hangzik lengyelül a magyarul is ismerősen csengő mondás: Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát. A két nép már az Árpádok és Piastok korában kapcsolatban állt, dinasztikus érdekek fűzték őket egymáshoz, segítették, támogatták egymást – ahogyan a későbbiekben is.

Az Anjou-korban Károly Róbert és Ulászló lengyel király is szövetséget kötöttek, ráadásul a magyar uralkodó Ulászló lányát, Lokietek Erzsébetet feleségül vette. Az Anjou királyok, illetve a magyar-lengyel perszonálunió éveiben pedig sokat fejlődtek a két nép közti kulturális kapcsolatok is. Nagy Kázmér király Krakkóban egyetemet alapított, ahol több magyarországi diák is tanulmányait folytatta.

A lengyelekhez, illetve a magyar-lengyel perszonálunióhoz köthető az a legenda is, miszerint ekkoriban birodalmunk határait három tenger mosta. Bár ez történelmileg nem helytálló, a fennmaradt szólás jól mutatja az akkori nagyhatalmi helyzetünket.

A lengyel-magyar barátság a közép- és újkor után is fent maradt, a XX. században is, 1920-ban a bolsevik háborúban a magyar hadisegély nélkül a lengyelek nem tudták volna legyőzni a szovjet hadsereget, a varsói csata előtt csak hazánk szállított lőszert Lengyelországnak. A második világháború idején Magyarország befogadott több mint 100 ezer menekültet Lengyelországból, mikor ’39-ben két oldalról lerohanták őket. Az 1956. október 23-i tüntetés is a lengyelek melletti rokonszenv kinyilvánítása jegyében szerveződött.

A két nemzet ezeréves barátságát pedig 2007 óta egy közös ünnep is jelzi, március 23. a lengyel-magyar barátság napja.