Tájékoztatót tett közzé az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az áprilisi országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek számára arról, mit és hogyan fog ellenőrizni a szervezet. A tájékoztató megtalálható az ÁSZ honlapján, a “Választás” menüpont alatt.

MH-MTI

A tájékoztatóban – az általános tudnivalók mellett – kitérnek a számvevőszéki ellenőrzés szempontjaira, az elszámoltatás általános követelményeire, szólnak arról, hogy a jelölteknek és jelölőszervezeteknek milyen dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat kell az ÁSZ rendelkezésre bocsátaniuk a kampánypénzek ellenőrzése során.

Felidézték: a számvevőszék az április 8-i országgyűlési választást követő egy éven belül ellenőrzi a választáson induló és azon mandátumhoz jutó jelöltek, valamint az egy százalék feletti listás eredményt elérő jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását. Az ÁSZ a kampánypénzek elköltésének szabályszerűségét utólagosan ellenőrzi, amelyet a jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira, valamint közzétett adataira alapoz. A törvény előírja, hogy minden jelöltnek és jelölőszervezetnek a választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. Az ezt megalapozó bizonylatokat az ellenőrzés lezárásáig a pártoknak és egyéni jelölteknek meg kell őrizniük.

A listát állító jelölőszervezetek (pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok) a költségvetési támogatást kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására fordíthatják. Az egyéni jelöltek és jelölőszervezetek költségvetési támogatáson kívüli forrásból finanszírozott kampánykifizetései is kizárólag a választási kampánytevékenységgel összefüggő, kampányidőszak alatti kiadásokra fordíthatók. A törvény szerint kampánytevékenységnek minősül a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása, és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

Az ÁSZ felhívja a választáson indulók figyelmét, hogy mind az egyéni jelölteknek, mind a jelölőszervezeteknek biztosítaniuk kell a kampányfinanszírozás dokumentumainak elkülönített kezelését és az ÁSZ-ellenőrzés részére történő átadását. Mindezt úgy kell biztosítaniuk, hogy a dokumentumokból megállapítható legyen a kampányfinanszírozásra felhasznált pénzeszközök, anyagi támogatások, vagyoni juttatások összege, forrása és felhasználásának módja. Ellenőrzik azt is, hogy az elkülönített (kampánycélú felhasználásra vonatkozó) nyilvántartásban nem szereplő kiadásokat végül nem a kampány érdekében használták-e fel, és a párt betartotta-e a párttörvényben előírt korlátozásokat. Ellenőrzik továbbá a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulások elfogadását, illetve a tiltott támogatásokra vonatkozó törvényi előírások betartását is.

A számvevőszék felidézte: a pártoknak tilos nem pénzbeli, vagyoni támogatást elfogadniuk gazdasági társaságoktól. Tiltott támogatásnak minősül, ha egy párt a piaci árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe valamilyen szolgáltatást (például politikai hirdetéshez hirdetési felületet). Felhívták a figyelmet arra is, hogy a február 17-én kezdődő kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a sajtótermékek tehetnek közzé, amelyek a január 18-i határidőig megküldték árjegyzéküket az Állami Számvevőszék részére, és az szerepel a számvevőszék honlapján megtalálható nyilvántartásban.

Az ÁSZ nem fogadja el azokat az elszámolásokat, amelyeket a nyilvántartásban nem szereplő szolgáltatótól, illetve nem a nyilvántartásban szereplő áron vettek igénybe. A honlapon közzétett árlistákon szereplő engedményekből kizárólag az objektív feltételekhez kötött, a megrendelő személyétől független engedményeket fogadja el a számvevőszék.  Jelezték: nem fogadják el az olyan kedvezményeket, amelyeket egyedi elbírálás alapján ad vagy adhat a szolgáltató. Ha feltárják, hogy a jelölőszervezet által kampányeszközre fizetett ellenérték alacsonyabb, mint a szokásos piaci ár, akkor a különbözet tiltott forrásból származó nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül – szögezték le.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest