Makó

Lonovics József püspökre emlékeztek Makón

Születésének 225. évfordulója alkalmából emlékeztek Lonovics József püspökre Makón. A Csanád vezér téri kápolnánál, január utolsó napján rendezett ünnepségen méltatták a jeles főpásztor munkásságát és megkoszorúzták az emléktábláját. Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök mutatott be elődjéért engesztelő szentmisét.

Szabó Anita – Makó

A reformkor tudós főpapjáról, Lonovics Józsefről emlékeztek meg születése napján Makón. Január 31-én, az egykori Püspöki rezidencia falán lévő emléktáblájánál rendezett ünnepségen Pálfai Zoltán plébános mondott köszöntőt. Bevezető gondolataiban az emlékezés fontosságát emelte ki és annak jelentőségét, hogy mit tudunk az ünnepelt erényeiből a magunk életébe beépíteni. A belvárosi katolikus egyházközség vezetője elárulta, hogy irattárukban vannak dokumentumok az 1834 és 1848 közötti időszakból, amikor Lonovics csanádi püspök volt, illetve, a plébánián egy kicsi gipszből készült mellszobor is található róla, amelynek bronz változata a helyi múzeum állandó kiállításának darabja.

A néhai főpásztor tisztelete nem véletlen Makón, többször járt a városban, tudását, emberségét nagyra becsülték. Családi vonatkozás, hogy azonos nevű unokaöccséről, aki a vármegye főispánja volt, nevezték el a vasútállomásra vezető sugárutat.

Orbán Imre történész-muzeológus méltatásában a hallgatóság figyelmét a művelt püspök munkásságára irányította, aki teológiai értekezéseket írt, az egyházjog és történelem területein alkotott jelentőset, sőt Rómában, a vegyes házasságok kérdésében is folytatott tárgyalásokat.

– Az akkori leggazdagabb magánkönyvtárral rendelkezett, műveit franciául és németül is kiadták. Remek nyelvérzéke volt, többek közt jól beszélt angolul, ami korában ritkaságnak számított. Emléktábláján olvasható, hogy a hitélet fejlesztője, államférfiként az alkotmány védelmezője, a felekezeti béke helyreállítója volt – mondta a szónok Lonovics Józsefről.

Engesztelő szentmisét elődjéért Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök mutatott be, aki 25 esztendővel ezelőtt, a 200. évfordulóra rendezett tudományos esten is részt vett. A mostani kezdeményezés ötletgazdája Kómár Mátyás volt.

Szekernyés János temesvári helytörténész kiváló tanulmányt írt Lonovics püspökről, amit volt alkalmam elolvasni. Az évfordulóhoz közeledve fontosnak gondoltam, hogy megemlékezzünk itt Makón is róla – tudtuk meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Makói Csoportjának vezetőjétől. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott a Szent István Király Plébánia, a Fájdalmas Szűzanya Templomigazgatóság és a Szirbik Miklós Egyesület, amelyek képviselői koszorúztak is a 225 éve született Lonovics József emléktáblájánál.