Belföld Hírek

Elektronikus ügyintézés a rendőrségen is 2018-tól

Január elsejétől már otthonról is tehetünk bejelentést, nyújthatunk be kérelmeket a hatóság részére az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően.

MH – CSMRFK

A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely a rendőrség hivatalos honlapján elérhető az “e-ügyintézéssel kapcsolatos szabályzatok” menüpontban. A weboldalon az ügytípusokhoz tartozó bejelentő űrlapok a szakterületek szerint csoportosítva érhetők el.

A bűnügyi szakterület oldalán két témacsoportban kezdeményezhető elektronikus ügyintézés: Bűncselekményekkel kapcsolatban tehet bárki feljelentést, a második témacsoportban a haláleset körülményeinek vizsgálatával kapcsolatos beadványok benyújtására van lehetőség.

Az ellenőrzési szakterület oldalán beküldhető űrlapok segítségével lehet közérdekű panaszt, bejelentést, valamint rendőri intézkedés elleni panaszt tenni – pl.: bilincseléssel, testi kényszerrel, rendőri túlkapással, erőszakos rendőri fellépéssel, indokolatlan rendőri intézkedéssel, alapjog-sértéssel, személyes szabadság megsértésével, indokolatlan fogvatartással, jogtalan előállítással, őrizetbevétellel, ruházatátvizsgálással, motozással szemben stb.

A gazdasági szakterület alatt lehet a kiszabott bírság, eljárási illeték, eljárási költség, valamint igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolni. Ez alól kivétel a közlekedésrendészeti terület menüpont alatt található illeték befizetésével kapcsolatos hiánypótlás teljesítésére szolgáló elektronikus űrlapok objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben, közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban és légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban.

A határrendészeti szakterülethez tartoznak a határátlépéshez kapcsolható, a rendes határforgalomtól eltérő igényekkel, kérelmekkel kapcsolatos ügyek.

Ha a rendőrség irattárában keresne vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérne tájékoztatást vagy helyesbítené adatait, a hivatali szakterület alatt elérhető űrlapot kell kitöltenie. Emellett ugyanitt a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok igényléshez, valamint a minősített adat megismerésére vonatkozó kérelemhez kapcsolódó, adatigénylés típusú ügyekben adhatja be kérelmét.

Az igazgatásrendészet két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába. Itt több témacsoportban elérhető elektronikus űrlapok segítségével lehetőség van mindkét területtel kapcsolatos ügyintézésre, a szabálysértési, közigazgatási hatósági, bejelentési, engedélyezési és nyilvántartásba-vételi eljárások során felmerülő ügyintézési cselekményekre vonatkozó beadványok elektronikus úton történő benyújtására.

A közlekedésrendészeti szakterület a hivatalból indult eljárások, mint az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek, közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások.

A közrendvédelmi szakterület szolgál a fegyveres biztonsági őrség létesítésének, megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezésére, sportrendezvény megtartásának bejelentésére, a sportrendészeti nyilvántartásból lekérdezésre, a sportrendezvény megtartásával kapcsolatos biztonságtechnikai ellenőrzés végrehajtásáról szóló értesítésre, a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény alapján, a közterületen megtartandó rendezvény megtartásának bejelentésére.

A rendőrség az elektronikus ügyintézést – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott hivatali időben biztosítja. A címzett rendőri szervek az elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében megküldött beadványokat, kérelmeket, bejelentéseket hivatali munkaidőn kívül nem kísérik figyelemmel, ezért amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő eseményről kíván bejelentést tenni vagy segélykérést kíván a rendőrséghez intézni, úgy azt a nap 24 órájában hívható egységes segélyhívó rendszeren (112) teheti meg.