Hírek Kiemelt hírek Makó

Élhető város

Farkas Éva Erzsébet polgármester a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából interjút adott a Makói Híreknek. Ebben úgy jellemezte Makó 2017. évét, mint a gyarapodás időszakát. Makót a kormányzat kitüntetett módon támogatja, melyben jelentős segítséget biztosított Lázár János országgyűlési képviselőnk, Miniszterelnökséget vezető miniszterünk.

MH – Makó

Polgármester asszony hogyan látja a mai Makót, melynek vezetését a választók bizalmából 3 évvel ezelőtt elnyerte?

A legfőbb érzésem, ami eltölt ezzel kapcsolatban, hogy Makón élni és ehhez a közösséghez tartozni jó. Erre az életérzésre törekszem képviselőtársaimmal együtt. Arra, hogy településünk megtartó, élhető, vonzó ereje stabil és erős legyen hosszú távon. Ennek figyelembevételével indítottuk el az infrastrukturális fejlesztéseket, a makoveczi épített örökségünk, a mezőgazdasági városi hagyományaink őrzését és ápolását, valamint a helyi támogatási rendszerünk és a közösségi élet bővítését. Ebben döntő szerepe volt a makóiságunkat, nemzeti és polgári értékeinket megjelenítő emlékhelyek kialakításának, valamint a tematikus emlékévek programjai megvalósításának. Leginkább azok a fejlesztések is tükrözik reformtörekvéseinket, melyeknek jó részét a Magyar Kormány támogatásával és Lázár János országgyűlési képviselőnk közbenjárásával indíthattunk el.

A város az év folyamán számos fejlesztésbe, köztük többmilliárdos beruházásokba kezdett.

A milliárdok mögött mindig látnunk kell a helyi lakosok érdekeit. A legfontosabb számomra a makóiak biztonsága; ez alatt értem a közbiztonság mellett a létbiztonságot, a makai identitás biztonságát. A fejlesztéseket, támogatásokat ezek tükrében indítottuk el. A munkahelyteremtés és foglalkoztatás növelésének területén állami támogatásnak és uniós forrásoknak köszönhetően nagyobb cégeinknél kapacitásbővítést, új munkahelyek megjelenését tudtuk megvalósítani, 37 kis-, és középvállalkozásnak tudtunk működési támogatást és fejlesztést biztosítani. Elindítottuk az Ipari park fejlesztésének közbeszerzési eljárását, mellyel optimális környezet biztosítását szeretnénk kialakítani befektetők számára. A foglalkoztatás és képzések megerősítését támogatja a Paktum néven ismert, több százmillió forintos pályázati forrásunk is. Mindezeknek köszönhetően ma már elmondhatjuk, hogy városunkban a regisztrált munkanélküliek aránya 3-5%-ra csökkent. Makai identitásunkat, és annak jövőjét nagymértékben határozhatja meg a Makovecz-örökség őrzése és ápolása. A Magyar Kormány ezen épített örökségek támogatásának köszönhetően négy épület fejlesztése és építése indulhatott meg városunkban. A kormányzat eddig miniszter úr támogatásának köszönhetően 3,7 milliárd forintot folyósított Makó városának és további több milliárd forint támogatásáról várjuk a pozitív elbírálást. A Hagymaház felújítása utolsó szakaszába érkezett, a Páger Mozi és Rendezvényház munkaközi tervei állnak rendelkezésünkre, a József Attila Városi Könyvtár és térrehabilitációs programja a kivitelezés ütemezése szerint halad. Mezőgazdasági hagyományaink őrzése érdekében a makói vöröshagyma hungarikummá emelése mellett a legjelentősebb eredményünk ebben az évben a makói petrezselyemgyökér oltalom alatt álló földrajzi jelzés elbírálása. A védjeggyel a termőterületek növekedését és a petrezselyemgyökér piacának növekedését várjuk a térségi gazdákkal. 25-re növekedett az elmúlt 3 évben a helyi támogatási rendszerünk, éves szinten közel 300 millió forintot adunk vissza a makóiaknak közérzetük, megélhetésük javítására.

Fő törekvésük az is, hogy minél élhetőbb várost alakítsanak ki, így számos egyéb infrastrukturális és gazdasági fejlesztés zajlik.

Valóban így van. Ezek közül kiemelt fontosságúnak tartom a városrészi rehabilitációs projekteket, többek között a Honvéd-városrész megújulását, a belváros Csipkesor környezetének megújulását és a Hódmezővásárhely-Makó közötti kerékpárút fejlesztését. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt időben az egészségügyi intézményeink infrastrukturális fejlesztéseire és az egészség megőrzését szolgáló sportberuházásokra. Átadtuk a városi sportpálya öltőző- és lelátó komplexumát, az Almási utcai iskola tornacsarnokát, a Pulitzer sétány műfüves pályáját és folyamatban van az újvárosi kézilabda munkacsarnok megvalósítása. Megkezdtük a háziorvosi rendelőink felújítását, korszerűsítését önkormányzati forrásokból.

Milyen fejlesztések történtek önkormányzati forrásból?

Mint említettem, az egészségüggyel kapcsolatos beruházások a kórház kivételével önkormányzati önerős forrásokból indulhattak el: a Justh Gyula utcai rendelő teljesen megújult, a szakhatósági engedélyek megérkezését követően tudjuk rendelkezésre bocsájtani a makóiak számára, a Tulipán utcai rendelőben végzünk karbantartási munkákat, és elkészültek az új Kálvin utcai rendelő engedélyes tervei, melynek köszönhetően a jövő év folyamán új orvosi rendelő épül városunkban. Oktatási, nevelési intézményeink infrastrukturális fejlesztéseit is támogattuk, valós összefogásnak bizonyult a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola több százmillió forintos fejlesztése, de támogattuk a HSZC Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium, a József Attila Gimnázium, valamint a Makói Általános Iskola fenntartói, igazgatói által javasolt fejlesztéseket is. Óvodáink, bölcsődénk korszerűsítéseire is több tízmillió forintot fordítottunk. És talán a legnépszerűbb fejlesztésünk a városi szintű járdaprogram, melyekről sok pozitív visszajelzést kaptunk, s a programot 2018-ban is folytatni kívánjuk.

Mindjárt itt a szenteste és a karácsony. Hogyan készül Ön és családja az ünnepekre?

Az egyik legfontosabb családi ünnepnek tartom a karácsonyt. Európai keresztény hitünk szerint, amely úgy gondolom, hogy ma különös hangsúly kap, karácsony szent estéjén az Istengyermek születését várjuk, az igaz szeretet és a béke beteljesedését. Ennek a szeretetnek és békének a megélését az adventi időszakban mélyen megtapasztalhatjuk közösségeinkben, de leginkább karácsony ünnepnapjaiban családjaink, szeretteink körében. A hagyományok hívei vagyunk ebben az ünnepkörben, adventi koszorúnk negyedik gyertyáját a betlehemi lánggal gyújtjuk meg, együtt készítjük az ünnepi vacsorát; pikáns halászlevet és afrikai harcsát zöldségágyon. Ezen az estén emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről, Szent Család Litániában pedig saját családi szeretetközösségünkről. A nagy beszélgetések éjszakája ez nálunk, visszatekintünk az év eseményeire, és hálát adunk mindazért, ami velünk történt. A betlehemi igaz szeretet és béke beteljesedését kívánom minden makói polgártársamnak karácsony ünnepén, és további közös sikereinkben gazdag új esztendőt kívánok!