Makó Színes

Attila petróleumot öntött Makón a fejére

Vesszőkosárral a kezében az újvárosi vasútállomáson lépett le a vonatról, az Espersit ház konyhájában petróleumot öntött a hajára, hogy meggyújtsa, és kifeküdt a szegedi vonat elé, hogy meghaljon, de egy másik öngyilkost a pálya korábbi szakaszán ütött el a vonat. József Attila – ahogy nem tanítják.

Korom András – Makó/József Attila

József Attila a mai tankönyvekben már csak egy szoborrá merevedett költő, illetve egy megtanulandó vers. Pedig az egykori makóiak egy színes, de ugyanakkor meghökkentő személyiséget ismertek meg benne. Már persze, akik ismerték.

A makói gimnáziumba gyámja és sógora Makai Ödön jóvoltából, s mert rokonaik laktak a városban, 1920-ban iratkozott be, miután árván maradt testvéreivel. Évtizedeken át fogalmuk sem volt róla, hogy édesapjuk, a magyarul csak nagyon rosszul tudó József Áron nem Amerikába ment, s hagyta magára családját, hanem csak visszaköltözött Romániába, s ott elvett egy másik asszonyt. Új feleségétől egy fia született, a Misunak becézett Mircea aki nagyon hasonlított Attilára. Misu se magyarul, se románul nem beszélt, mert háromévesen súlyos paralízist kapott, ami a beszédkészségére is kihatott. Ő tudott testvéréről, de azt, hogy Pesten él és nagyon híres ügyvéd.

Igen, balról az első József Attila, gyámjával Makai Ödönnel és nővéreivel.

A 15 éves Attila az újvárosi vasútállomáson – bőrönd helyett egy vesszőkosárral a kezében, kimustrált gumiköpenyben lépett le 1920-ban a vonatról, s ballagott el a DMKE internátusába, majd iratkozott be a nyolcosztályos gimnáziumba. De mert 4 polgárit végzett, különbözeti vizsgát kellett tennie latinból és matematikából.

Hogy személyisége eltér a többiekétől, korán kiderült, osztálytársai strébernek tartották, ráadásul kinézésével, viselkedésével és öltözetével alaposan kilógott a makói diákok sorából.

Az akkor már versírással foglalkozó Attila azonban hamar barátokra tett szert a város irodalomkedvelő közegében, miután a „bronzajkú” Gebe Máriával (Tusikával) kapcsolatos szerelmi bánatában 60 szem félgrammos aszpirinnal akart öngyilkos lenni. Hogy meghalni mégsem akart, talán azt jelzi, hogy elvitte Galamb Ödönnek, tanárának végkérését, azzal, hogy azt csak mikor nyithatják ki. Galamb persze azonnal gyanút fogott, kibontott a levelet, s neki köszönhető, hogy Attila gyomrát a kórházban kimosták.

Az eset után persze kidobták az internátusból, s ekkor költözött hat hónapra Espersit Jánosékhoz. Furcsa körülmények között, hiszen amikor Espersit megkérdezte, hogy hol fog lakni, azt mondta, hogy itt, az alsó épületben.

Költészete nem favágás volt. Ez a kép a Favágó című verse: Döntsd a tőkét, ne siránkozz sorára rímel

Egyébként ide főződik az egyik meglehetősen emlékezetes tette. Amikor egyszer Espersiték megjegyzést tette a hajára, s megkérdezték, miért nem megy fodrászhoz, Attila idegbe jött, kiszaladta konyhába, ahol lelocsolta a fejét petróleummal. Csak azért nem gyújtotta meg  a haját, pedig már a kezében volt a gyufa, mert az Espersit lányok utána futottak.

Persze Attilának voltak – egyébként meglehetősen plátói nőügyei is. Első szerelmének Gebe Máriának az ajtajai alatt csúsztatta be szerelmes verseit, Espersit Máriával, azaz Cacával már a bemutatásakor egy papírossal ült le. De nem lerajzolta a lányt, ahogy az várta, hanem megírta neki A lányszépség dicsérete című versét.

Nagyon köszönöm Adyt – Már adybb vagyok Adynál! – írta 1922. novemberében kelt levelében nővérének Etusnak, s hogy a már sok verset író Attila milyen magabiztos (hencegő) volt, mi sem mutatja jobban, minthogy egyszer azt mondta, hogy a gimnázium egyszer majd a nevét viseli, s oda a József Attila utcán lehet majd elmenni.

Attila Kiszomboron házitanítóskodott és mellékesen kukoricacsősznek is elszegődött. Itt ütötte ki egy rossz kanna bádogfedelén verseit – írta.

Csöppet sem volt türelmes. Az Espersit házban megismert Juhász Gyulának többször is ír levelet Szegedre, s mert az egyszer nem válaszolt postafordultával, Attila fogta magát s Makóról begyalogolt Szegedre (s vitte magával első két, nyomtatásban is megjelent versét).

Megtalálja a képen? Segítünk, nem balról a harmadik, mert az Illyés Gyula

Persze életében többször is megpróbált öngyilkos lenni. Kilencévesen Jolán nővére cigarettázáson kapta és ezért lepofozta. Attila 25 évesen úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy valójában nem akart meghalni, csupán bosszút akart állni, felhívva magára a figyelmet. Ezért aztán lúgkő helyett csupán keményítőt ivott.

A fiatal költő itt nem álruhában, de még a jellegzetes bajusz nélkül.

1923-ban, már Makón feküdt ki a vonat elé azzal, hogy öngyilkos lesz, de nem lett, mert a szerelvény elé egy másik öngyilkos is kifeküdt, s azt gázolta el hamarabb a vonat.