Hírek Makó

Megszavazták a makói uszodabővítést

9 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett döntött mai ülésén a makói képviselő-testület, hogy 8,8 milliárdot kér a kormánytól a fürdőfejlesztésre és arról is, hogy az uszodakomplexum működtetéséhez kéri a kormány támogatását. A testület megköszönte a hivatalból távozó Szabó Sándor jegyzői irodavezető munkáját és hozzájárult, hogy Sánta Sándor eladja háziorvosi praxisát.

Korom András – Makó

Farkas Éva Erzsébet polgármester a testületi ülés elején megköszönte Szabó Sándor, a jegyzői iroda vezetője eddigi munkáját munkáját és bemutatta Turbucz Mariettát, aki október 1. óta látja el a jegyzői irodavezetői tevékenységet. Hadik György képviselő javaslatára a testület határozati javaslatban köszönje meg az önkormányzattól távozó Szabó Sándor munkáját.

Szabó Sándor és Turbucz Marietta

Sánta Sándor eladta a háziorvosi praxisát Törökné Várkonyi Katalinnak, aki azt mondta örül, hogy Makó városát szolgálja. Elmondta, szegedi orvosi karon végzett, Domaszéken, majd Vásárhelyen is dolgozott, de volt a szentesi kórház igazgatója, jelenleg a szegedi gyermekklinika gyógyászati vezetője.

Törökné Várkonyi Katalin veszi át Sánta Sándor praxisát.

Sánta Sándor elmondta: közel egy éve várják a körzetben élők, hogy találjanak olyan pályázót, aki folytatja a munkáját. – Legalább annyit dolgozzon ebben a körzetben, mint én dolgoztam! – kívánta utódjának.

Farkas Éva Erzsébet a város polgárai és külön a Honvédban élők nevében köszönte meg Sánta Sándor több évtizedes háziorvosi munkáját. A testület hozzájárult a praxis értékesítéséhez.

Hadik György kérte, hogy szavazzanak az emberek az interneten Molnárné Gardi Katalinra, aki bekerült a Richter Aranyanyu első négy helyezettje közé.

A képviselők ezt követően tárgyalták a fürdőfejlesztést. Farkas Éva Erzsébet elmondta, a Hagymatikum bővítés hosszú folyamata ért véget, mely 2015-ben kezdődött, az utóbbi két rendkívüli ülésen is szó esett róla, s további egyeztetéseket folytattak a szeptember 27-i rendkívüli ülést követően. A polgármester ismertette az egyeztetések eredményét és a MAKONA Kft. álláspontját, mely szerint nem lehet és nem érdemes a jelenlegi tanuszodát bővíteni.

Török Miklós (DK) közölte, nem fog nemmel szavazni, de igennel sem. Szerinte Makovecz-fürdő kiegészítésére szükség van, de vita azon van, hogy mi az, ami fenntartható. Szerinte a parkolószám kevés lesz, dupla ennyi kellene. Úgy vélte, hogy a beruházás alatti fürdőfinanszírozás olyan mértékben megterheli a várost, hogy nem lesz pénze parkolót építeni. És drágállotta a beruházást.

Kovács Sándor bátorította Török Miklóst, hogy szavazza meg, mert ez soha vissza nem térő lehetőség, kormánypénzen épül, s a kormány azt ígérte az uszoda működtetési költsége döntő részét is magára vállalja. A 33×25-ös medence majdnem akkora, mint a lebontott 50 méteres volt, ami ma is hiányolnak a makóiak – hívta fel a figyelmet

Zeitler Ádám (Jobbik) azt kérdezte, mi lesz, ha a 8,8 milliárd nem lesz elég az uszodabővítésre? Ha nem, kérünk még pénzt?

Hadik György elmondta, megérti, ha valaki úgy érzi, nem tudja a bővítést teljes mellszélességgel támogatni.  – Annak idején pénz nélkül vágott bele az előző városvezetés. Nem a Fidesz hozta Makóra Makovecz urat. Szeretnénk befejezni, ami annak idején elkezdtek. Légy szíves azon gondolkozzál, hogy amikor szavazol, egy város érdekei ellen teszed – mondta Török Miklósnak.

Toldi János is felhívta a figyelmet, hogy a fürdőt most nem hitelből bővítené a város! Annak idején több mint 6000-ren írták alá, hogy kell az 50 méteres uszoda, s mégsem lett. Tárgyilagos gondolkodással csak az igen szavazat marad – mondta.

Török Miklós Hadiknak válaszolva közölte: a tanulmány szerint az uszodakomplexum fenntartása veszteséges. Ha csak a Makovecz-féle bővítésről volna szó, akkor azt megszavazná, mert az rentábilis. Toldi javaslatát a parkolóház építésére támogatná, de nem tudja van-e pénz az építésre.

Farkas Éva Erzsébet felhívta a figyelmet arra, hogy az uszodafenntartás költségeinek támogatásával kapcsolatban tárgyalnak a kormánnyal. Ismertette fürdőfejlesztéssel kapcsolatos szakmai véleményeket. A makóiak és a város fejlődése és a további beruházások megvalósulása érdekében kérte, hogy szavazzák meg a határozati javaslatot.

Weszelyné Végsheő Henriett idézte a MAKONÁ-t vezető Makovecz Bánjámint, aki azt mondta, hogy ilyen lehetőség nem lesz többé. A képviselő hangsúlyozta: az uszoda és a sportkomplexum fontos a város életében. Mindenkit arra buzdított, hogy igennel szavazzon.

– Valóban az a kérdés, hogy merjük-e vállalni a város fejlődéséért, a fiatalokért a beruházást?! – fogalmazott a polgármester. Merjük vállalni ezt a kockázatot! – tette hozzá.

Kovács Sándor azt kérte, ha megvannak a tervek, keressék meg a szállodaláncokat, hátha érdekli őket a makói fejlesztési lehetőség.

Czirbus Gábor alpolgármester szerint néhány képviselőtársa a kifogást keresi, miért ne fejlesszük a fürdőt. – Ezt a fejlesztést be kell fejezni! Józan ésszel nincs mit gondolkodni a fürdőfejlesztésről. Nem elég uszodát kialakítani, de kell öltöző is hozzá! Ezért lesz többemeletes ez az épület. Mire várunk? – kérdezte. Fejlesszük együtt a várost! – hívta fel a képviselők figyelmét. Azt javasolta, hogy az épüljön meg, amit a tervező megálmodott.

A testület végül 9 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett (ez utóbbit Zeitler Ádám, Török Miklós és Gáspár Sándor tette) elfogadt a fürdőfejlesztéssel kapcsolatos határozatot. Azaz a város 8,8 milliárdot kér – vissza nem térítendő támogatásként – a kormánytól a fürdőbővítés befejezésére, illetve kéri a kormányt, hogy biztosítsa az uszodakomplexum működtetéséhez szükséges forrásokat.