Belföld Makó Térség

Örülnek a polgármesterek, hogy Csanád megye ismét Magyarország térképére kerül

Makó és térsége településeinek polgármesterei örömüket és köszönetüket fejezik ki az országgyűlésnek azért a határozatáért, hogy Csongrád megye elnevezése Csongrád-Csanád megyére változik. Alább olvasható a levelük.

Makó Város Önkormányzata és az egykori Csanád vármegye Csongrád megyéhez csatolt településeinek önkormányzatai nevében nagy örömünket és köszönetünket fejezzük ki a Magyar Országgyűlésnek a 2017. október 3-án, ellenszavazat nélkül meghozott határozatáért, miszerint 2020. június 4-étől, a méltatlan és igazságtalan trianoni békediktátum 100. évfordulójának napjától Csongrád megye elnevezése Csongrád-Csanád megyére változik.

Térségünk polgárainak a lelkében régóta él a vágy a majd ezeréves Csanád vármegye emlékének megőrzésére. Éppen ezért örömmel fogadtuk a Csongrád Megyei Önkormányzatnak a rendszerváltozás után, 1990-ben a megye címeréről hozott döntését, miszerint Csongrád megye új címerének elmei között Csanád megye címere is megjelent. Hasonló módon támogattuk a megyei közgyűlés 2017. június 30-án hozott határozatát, melyben a testület is javasolta a névváltoztatást. Lázár János, térségünk országgyűlési képviselője megértve az itt élők törekvését, fölkarolta és sikerre vitte az ügyet, hiszen javaslatára a Magyar Országgyűlés Csongrád megye elnevezését Csongrád-Csanádra változtatta.

A döntés az ezeréves örökség, a Csanád elnevezés és a hozzá kapcsolódó értékek és hagyományok megőrzését segíti. Tisztelgés ez a határozat egykor itt élt őseink előtt, akik hazánkért, népünkért oly sokat fáradoztak, ugyanakkor bizonyos elégtétel is azokért a sérelmekért, amelyeket elszenvedtünk a méltatlan és igazságtalan békediktátum, valamint az 1950-es, a megyénk fölszámolásáról hozott határozat miatt.

Az Országgyűlés döntése értelmében az ősi, az ország számára lassan feledésbe merülő, de nekünk a múltunkat, a hagyományainkat, az értékeinket szimbolizáló és az előttünk járó generációk emlékét az utókor számára is megőrző Csanád név visszakerül Magyarország térképére. Ezzel együtt a magyar közvélemény figyelme is ráirányul mindarra, amit a magyarság számára Csanád, a csanádi térség és az itt élő emberek jelentenek.” – olvasható Farkas Éva Erzsébet Makó, Csirik László Ambrózfalva, Csjernyik Zoltán Csanádalberti, Martonosi György Maroslele, Farkas János Magyarcsanád, Galgóczkiné Krobák Mária Anna Kövegy, Hajnal Gábor Földeák, Horváth Lajos, Királyhegyes, Locskai Zoltán Nagylak, Lőrincz Tibor Nagyér, Nyergesné Kovács Erzsébet Csanádpalota, Radó Tibor Pitvaros, Simonné Sinkó Erika Óföldeák és Szekeres Ferenc Apátfalva polgármestere közös nyilatkozatában.