Hírek Makó

Tankerület: az utóbbi 5 évben leromlott a JAG színvonala

Az elmúlt öt évben 76 JAG-os diák bukott, míg 186-as csak elégséges osztályzatot szereztek – írta portálunknak küldött levelében Balázs József tankerületi igazgató. Alant olvasható az egész levél.

MH-Makó/JAG/tankerület

“Az elmúlt hetekben szülői és tanulói részről azonban számos személyes megkeresés érkezett a Makói József Attila Gimnáziumban folyó szakmai munkával kapcsolatban, ezért hosszas mérlegelést követően, arra az elhatározásra jutottam, hogy kiemelt partnereink, a diákok és kedves szüleik érdeklődésére tekintettel megosztom a nyilvánossággal, hogy a fenntartó álláspontja szerint milyen szakmai értékelés vezethetett ahhoz, hogy az elmúlt öt év érettségi eredményei alapján mérleget vonva, igény mutatkozott a vezetői munka hatékonyabbá tételére, az országos ismertséggel rendelkező Makói József Attila Gimnázium hosszú távú jövőjének biztosítása érdekében.

Egykori gimnáziumi tanárként és igazgatóhelyettesként engedjék meg, hogy mindenekelőtt a diákok előmenetelének szakmai támogatását és segítését tartsam legfontosabb feladatnak. Mint köztudott, egy gimnázium elsődleges célja, hogy eredményesen felkészítse tanulóit az érettségi vizsgákra és a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A gimnáziumokban folyó oktató-nevelő munka eredményességét számos mutatóval lehet mérni, azonban közülük az egyik leghitelesebb maga az érettségi vizsga, hiszen a felkészítés mindenki számára ismert követelményrendszer alapján történik, és a vizsga is országos szinten azonos szabályok, irányelvek mentén teljesítendő, nem beszélve arról, hogy az érettségi eredmények meghatározó mértékben befolyásolják a tanulók további sorsát – kiemelten a felsőoktatási felvételi eljárás során.

Az elmúlt öt évben a kiemelkedő műveltségi színvonalat képviselni hivatott intézményben mindösszesen öt érettségi vizsgaidőszakban 76 elégtelen, míg 186 elégséges tantárgyi minősítésre került sor. A 76 tantárgyi bukás tekintetében fontos megjegyezni, hogy az elégséges érdemjegy megszerzéséhez csupán 25 %-os teljesítmény elérése elegendő, azaz kellő pedagógiai és vezetői odafigyeléssel elviekben minden gimnazista számára könnyen teljesíthető. A vizsgált időszakban az elégtelen tantárgyi osztályzatok száma vizsgaidőszakonként a 6 és 33 közötti sávban mozgott.

Vezetői szempontból kiemelendő, hogy akkor járunk el a diákokkal és szüleikkel szemben korrekt módon, ha a Makói József Attila Gimnázium képzéseire, profiljából adódóan olyan tehetséges, szorgalmas, főként felsőoktatási intézményben továbbtanulni szándékozó fiatalok kerülnek felvételre, akiket szakmailag és pedagógiailag kiválóan felkészült pedagógus kollégák mindennapos áldozatos munkája révén sikerül felkészíteni a középiskolai évek alatt az érettségi vizsgák gimnazistához méltó, sikeres, az eredményes felsőoktatási felvételit garantáló teljesítésére.

A felsőoktatási intézmények döntő többségében csupán az előkelőnek egyáltalán nem mondható elégséges minősítések megszerzéséhez legalább 60%-os eredmény felmutatása szükséges a főiskolai és egyetemi tanulmányok során, így kérdéses, hogy hogyan fognak azon fiatalok a felsőoktatási intézményekben helytállni, vagy főiskolákra, egyetemekre egyáltalán bekerülni, akik egyes tárgyakból a gimnáziumi érettségin sem értek el minimum 60 %-ot, azaz középszintű érettségi esetén legalább jó minősítést. Az elmúlt öt évben megszervezett 2203 tantárgyi vizsgából 730, azaz a tantárgyi vizsgák mintegy 33,1 %-a ebbe a kategóriába tartozik.

A teljes körű tájékoztatás érdekében érdemes néhány gondolatot megfogalmazni a Makói József Attila Gimnázium emelt szintű érettségi vizsgaeredményeihez is.

Emelt szintű érettségi vizsgát több okból lehet tenni: mert a felsőoktatási intézmény a felvételt adott tárgyból emelt szintű érettségi vizsga letételéhez köti, vagy idegen nyelvből ingyenesen, emelt szintű érettségivel valaki nyelvvizsgát kíván szerezni, ekkor 60%-os teljesítmény elérése a minimumkövetelmény, vagy többletpontszerzési céllal, amely legalább 45 %-os eredményhez kötött. Mindezek figyelembevételével, megállapítható, hogy emelt szintű érettségi vizsga esetén is gimnáziumban a legalább jó érdemjegy megszerzése tükrözi az érdemi felkészítést, illetve felkészülést, az érvényesülést. A József Attila Gimnázium esetében a 2012/2013-as és a 2016/2017-es tanév között 222 emelt szintű tantárgyi vizsgából 77 (azaz a vizsgák 34,6%-a) 47% alatti eredménnyel, 35 (azaz a vizsgák 15,8%-a) elégtelen érdemjeggyel zárult.

Megfigyelhető, hogy az emelt szintű érettségi vizsgákra történő jelentkezések száma három éven keresztül szisztematikusan csökkent, a 2012/2013-as tanévben négy osztályból 66, a 2013/2014-es tanévben négy osztályból 54, míg a 2014/2015-ös tanévben négy osztályból már csak 40 emelt szintű érettségi vizsgát tettek. A 2015/2016-os tanévben már csak három osztály érettségizett, amelyekből 29 emelt szintű érettségi vizsga volt, az aktuális tanévben is alig emelkedett 30 fölé (33) az emelt szintű vizsgák száma három osztályból.

Az érettségi össztantárgyi átlagok az adott időszakban négy éven keresztül nem érték el a 4-es átlagot (3,79 – 3,65 – 3,77 – 3,96 – 4,04). Különösen problematikusak a 2012/2013-as, valamint a 2013/2014-es tanév érettségi tantárgyi eredményei.

Gimnázium esetében a fenntartói álláspont szerint elgondolkodtató, ha az érettségi vizsgán ilyen magas számú a tantárgyi bukások száma. Személyes tapasztalatom és egykori diákjaim visszajelzése alapján nyugodtan állíthatom, hogy minden vezető számára adott a lehetőség a gimnáziumi felvételnél kizárólag tehetséges, szorgalmas, a gimnáziumi képzésre hivatott tanulók felvételére, a tanulók előmenetelének nyomon követése során a szükséges felzárkóztatási, vagy pályaorientációs intézkedések, beavatkozások megtételére, amellyel természetesen együtt jár az esetleges problémafelismerés- és megoldás igénye.

A fenntartónak, a Makói József Attila Gimnázium vezetőségének, munkatársainak, az intézményt bizalmukkal megtisztelő szülőknek és nem utolsó sorban a diákoknak együttesen, egymás munkáját segítve azon kell dolgoznia, hogy az egyes családokban az elmúlt években az érettségi vizsgákon tapasztalt kudarcélmény (legyen szó elégtelen, elégséges, vagy közepes eredményekről) helyett mindenki számára a felsőoktatási intézményekbe történő bekerülés alapjául szolgáló és a felsőfokú tanulmányok alatti érvényesülést garantáló jó és jeles eredmények domináljanak.

Ezúton szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy rövid tájékoztatást nyújthattam fenntartói szemszögből az intézményi szakmai fejlesztés szükségességét érintő kérdésekben.

Ugyancsak szeretném kifejezni hálás köszönetemet minden szülőnek, diáknak, a Makói József Attila Gimnázium munkatársainak, akik észrevételeikkel a gimnáziumi oktatás színvonalának fejlesztését szolgálják.

Sikeres, eredményes tanévet kívánok a diákoknak, kedves szüleiknek és az intézmény minden munkatársának!” – írta Balázs József tankerületi igazgató.

7 Responses

 1. Ahogy szétszedték az oktatást a Hoffman Rózsika és szakértő gárdája nagy csoda lenne ha nem romlott volna az egész….

 2. Az elégtelenek mögött 1-2 esettől eltekintve sikeres előrehozott érettségi áll. Annyit kell tudni, hogy nálunk igen sok tanuló 11.évfolyam végén 60-100%-os előrehozott érettségit tesz angolból vagy informatikából. Ezután 12.-ben elmennek emelt szintre. Ott az írásbeli után látják, hogy van-e értelme szóbelizni. Ha nincs esély a jó négyre, nem mennek el szóbelire, mert nem nyernek vele. Ettől NEM buknak meg, csak az emelt szint lesz elégtelen, de attól sikeres érettségi vizsgát tesznek, csak középszinten. Csúnya, közvéleményt negatívan befolyásoló írás. Kikérem magamnak kollégáim nevében is!!!

 3. Ha egy rendszer eredményességét vizsgáljuk nem elég az output, kellene hozzá az input is. Azt is jó lenne tudni, hogy hányan tettek eredményesen felvételi vizsgát? Makó mindig Szeged és Vásárhely árnyékában létezett: nagyon sok, kiváló diák ment (helyesen ) át, nekünk a maradékkal kellett eredményesen dolgozni. ( Persze a maradékban is voltak kiválóak, szerencsére. )
  Azt. hogy mit küzdött az iskoláért már elfelejtették?
  Szomorú, hogy a politika újra bevonul az iskolába, vége a függetlenségnek.
  A legjobb eredményeket a természettudományos tárgyakból értük el valaha. Ezeket most alaposan leépítették, csökkenették az óraszámokat, ne csodálkozzunk, hogy nehezebben megy a felvételi.
  Jó lenne azt is tudni, hogy más kis városok iskolái milyen eredményeket értek el? De ha akarnak, kötöszködni mindig lehet…
  Egyre több jön elő a régi – régi szemináriumokon hallottakból!

 4. Kiegészíteném a Nyuzó Béla által leírtakat néhány egyszerű példával:
  1. X. középszintű informatika értettségit szeretne tenni, jeles (5) eredményt tűz ki célul. Megpróbálja a 11. év végén a vizsgát (előrehozott érettségi), de a gyakorlati rész után látja, hogy a jeles eredményhez szükséges 90 pont helyett csak 87 pontot szerzett. Ezért nem jelenik meg a szóbelin. (S elégtelent kap.) 12. év végén újra megpróbálja, s ezúttal bőven a szükséges szint felett teljesítve eléri a jeles (5) szintet. A találós kérdés: milyen érdemjegy szerepel majd X JAG-os érettségi bizonyítványában? (Elárulom a nem narancssárga választ: jeles (5))
  2. Y viszonylag jól beszél (és ír) angol nyelven, tesz is egy középszintű előrehozott vizsgát 11. év végén, 97 %-os eredménnyel. Ezután 12. év végén megpróbálja az emelt szintet, aminek az írásbeli eredményével nem elégedett, ezért nem jelenik meg a szóbelin. A kérdés: milyen érdemjegy ….
  3. Z szeme előtt olyan felsőoktatási intézménybe való bejutás képe lebeg, ami a felvételi eljárásban nem írja elő emelt szintű vizsga letételét fizikából, de a középszint teljesítését elvárja (lehetőleg jeles szinten). A kérdés: milyen szintű érettségi vizsgát fog tenni fizikából Z? (Háttérinformáció: Z meglehetősen ügyes a természettudományokból, nagy valószínűséggel jeles eredményre hozná az emelt szintet is, de – a vizsga jellegéből adódóan – magasabb százalékra számíthat középszinten.)

 5. Természetesen a fenti példákkal – s emiatt a “bukási statisztikák” körültekintő vizsgálatának alkalmazásával – Balázs József úr is tökéletesen tisztában van. Éppezért érdekes, hogy nem az elmult öt évben érettségizett JAG-os tanulók bizonyítványaiban szereplő
  (!!!) vizsgaeredményekből “dolgozott”. Vajon miért?

Comments are closed.