Makó Színes

De ki az a díszpolgárrá választott Béres György?

Az idén az egyházak makói éve tiszteletére a városban közismert és köztiszteletben álló Kotormán István református lelkészt és csak maroknyi makói hívő által ismert Béres György érseki tanácsost, katolikus papot választotta a képviselő-testület díszpolgárrá. Ő Buzás Péter idején a Makó Városért Emlékérmet kapta.

Korom András – Makó

Kissé meglepte a makóiakat, hogy a két díszpolgár egyike gyakorlatilag ismeretlennek számít a makóiak többsége előtt, pedig Béres György munkásságát már Buzás Péter polgármester idején Makó Város Emlékérem kitüntetéssel ismerte el az akkori, többségiben baloldali városatyákból álló testület. Béres György tevékenységének egyetemes értékét mutatja, hogy a jobboldali városatyák alkotta mai testület és a régivel gyökeresen szakító új városvezetés a korábbi elismerést fejelte meg a díszpolgári címmel. Hogy az idei jelöltekkel kapcsolatban alakult-e ki vita, illetve mely képviselők kire is voksoltak azt – lévén zárt ülésen döntöttek –, csak a városatyák tudják. Az sem nyilvános, hogy Béres Györgyöt ki javasolta díszpolgárnak. Bár a testületet ismerve kézenfekvő, hogy a katolikus vallást követő és gyakorló templomjáró polgármester lehetett.

Egyébként a javaslat indoklása is Farkas Éva Erzsébet szófordulatait tükrözi. A legárulkodóbb, hogy a nyilvánosság előtt a makóiakat csak ő nevezi gyakran – régies kifejezéssel – “makai”-nak.

Béres professzor sokfelé járt és sokfelé élt. Azonban a makói gyökerek és kapcsolatok mindig fennmaradtak és éltek. A család és rokonság mellett számos neves makóival tartott és ápolt jó kapcsolatot az évtizedek során. Csak néhány nevet említve közül: Jámborné Balog tünde, Antal József és Török József atyák, de még Lator László nevét is megemlíthetjük. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan „makai” makait ajánlunk díszpolgárnak, aki itt született, sokszor visszatért, és tehetségének felhasználásával olyan szintre emelte a tevékenységét, melyre minden makói büszke lehet. Béres Györgyre, aki tudós, kutató, közösségépítő, pap és ember. Béres atya közösségépítő tevékenysége és életének célja – imádkozva énekelni – felekezeti hovatartozás nélkül (római katolikus, görög katolikus, evangélikus és református) a gregorián dallamainak „hátán” együtt tud lenni Istennel, Istent dicsőíteni, mert aki ezt teszi, az kétszeresen imádkozik.” – olvasható a kitüntetési javaslat indoklásában.

De ki is az a Béres György? Az interneten fellelhető életrajzai szerint a karnagy, tanár, nyugalmazott plébános Makón született 1928. január 27-én. A makói Csanád Vezér Gimnáziumban (a JAG elődjében) érettségizett 1946-ban. A teológiát Esztergomban végezte. 1951-ben szentelték pappá, két évig káplánként működött, majd 1953-tól a kőbányai Szent László templom kántora és karnagya volt. 1954-56-ig az Esztergomi Szemináriumban gregoriánt és liturgikát tanított, valamint vezette az Esztergomi Bazilika kórusát. 1956 őszén Ausztriába menekült. Zenei tanulmányait 1953-56 között Harmat Artúrnál, Bárdos Lajosnál, Werner Alajosnál és Gergely Ferencnél magánúton, majd 1957-61-ig a Bécsi Zeneakadémia egyházzenei tanszakán végezte. 1961-ben művész oklevelet kapott, 1962-ben a bécsi egyetem zenetudományi intézetben tanult tovább.

1963-ban a tanzánai luguru törzsnél kutatott, 450 felvételt archivált. 1965-től a Bécsi Egyházkerületben volt segédlelkész. 1978-94-ig Németországban (1984-ig Dom Eugene Cardine vezetésével) egy kutatócsoportban dolgozott a gregorián mise propriumának restituálásán. 1972-től scholát vezetett a Német Lovagrend templomában. 1979-tól volt plébános Bécsben. A nyolcvanas években a Bécsi Egyetemen és a salzburgi Mozarteumban tanította a gregorián szemiológiát.

1985-ben kezdte e tudomány megismertetését Magyarországon, később Szlovákiában és Erdélyben, ahol rendszeresen tart tanfolyamokat. Tanított és scholát vezetett Pozsonyban és jelenleg is Budapesten (OMCE Egyházkarnagyképző, Schola Gregoriana Budapestinensis). Az Arezzoi Nemzetközi Kórusverseny gyakran meghívott zsűritagja volt. Kezdeményezésére alakult meg 1990-ben a Gregorián Társaság, amelynek 2014-ig választott elnöke volt. 1995: megalapította a Schola Gregoriana Bratislavensist. 1996-: a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán és a nagyszombati egyetem Pozsonyba kihelyezett teológiai intézetében tanít gregoriánt. 1995 óta Székelyudvarhelyen is tart gregorián tanfolyamokat.A Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválok életre hívója, főrendezője és művészeti vezetője.

Az önkormányzat 2011-ben Makó Városért Emlékéremmel tüntette ki, az elismerést május 29-i gyémántmiséjén vette át. Tavaly augusztus 20-án Farkas Éva Erzsébet részt vett a Szent István templom ünnepi szentmiséjén és a körmeneten, s köszöntötte a vasmiséjét tartó Béres Györgyöt.

One Response

  1. Kérjük tegyék közzé a teljes listát, hogy láthassuk kiket győzött le a “gyakorlatilag ismeretlennek számító” Béres György.

Comments are closed.