Hírek Kék hírek

Újabb határvadász-képzés indult a megyében

A hatodik képzési ütem után az őr-járőrtárs rész-szakképesítést szerzett hivatásos állományú rendőrök a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályai állományában, járőrvezető irányítása mellett őrzési, járőrözési feladatokat hajtanak majd végre.

MH

A 2017. július 4-én, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségen tartott ünnepélyes tanévnyitó szolgálati elöljárója Nagy Miklós Imre rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség rendészeti igazgatója, parancsnokhelyettese volt.

Beszédében méltatta az oktatókat, örömét fejezte ki, hogy Csongrád megyében immár a hatodik osztály indult el.  Az elöljáró hangsúlyozta: a rendőri hivatás nagy kihívást jelent, rátermettséget követel a leendő határvadászoktól. Ehhez a tanulók áldozatvállalására, töretlen ambíciójára van szükség, nélkülözhetetlen az egymással történő szoros együttműködés kialakítása.

A hatodik képzési ütemben az oktatás 2017. november 27-én fejeződik be. A résztvevők által végrehajtandó felnőttképzési program főbb ismerettartalmát a jogi, jogalkalmazási, rendőrszakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, intézkedéstaktikai gyakorlatok, a rendőri kommunikáció gyakorlása, idegen nyelvű szaknyelv elsajátítása, a csapatszolgálat és testnevelés képezi. A gyakorlatorientált képzés keretében a közrendvédelemmel, a határellenőrzéssel, a menekültügyi helyzet kezelésével, erőszakos cselekmények elhárításával összefüggő szituációkban oldanak meg egyéni és csoportos rendőri fellépést igénylő feladatokat. A tananyagokat nyomtatott és elektronikus formában, távoktatási rendszer segítségével is biztosítjuk a résztvevők számára.

Fő célkitűzés a rendőri szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák kialakítása és fejlesztése. Az egyes modulok végén szervezett vizsgák lehetővé teszik a „rendőr tiszthelyettes” szakképzettség megszerzése érdekében szükséges tanulmányok folytatását is.