Színes Térség

Keresik Csanádpalota idei díszpolgárát

Július 17-ig zárt borítékban kell eljuttatni Nyergesné Kovács Erzsébet polgármesternek címezve a városházára, hogy kit szeretnének az idén Csanádpalota díszpolgárának.

MH-Csanádpalota

A díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, aki: „valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

Bármelyik palotai lakos vagy itt működő szervezet tehet javaslatot élő, vagy már elhunyt személyre. A kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testület 2017. júliusi rendkívüli ülésén dönt. A Csanádpalota Város Díszpolgára címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Város Napja alkalmából rendezendő ünnepségen.

A javaslatokat a polgármesternek címzett zárt borítékban, 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. címre lehet benyújtani, vagy postai úton megküldeni. Az indítványnak tartalmaznia kell az ajánlott személy adatait (név, lakcím) valamint az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.